เกราะดามัสกา


Items
เกราะดามัสกา [Armor] 📷
ATK: 2 DEF: 15
ชุดเกราะที่รูนพยายามทำขึ้นมา
MaxHP +600 ASPD -30% Cast Time +30%
Notes: Trade ×, Slot 0, Hidden correction: HP +600, ASPD -30%, SSPD -30%

Click to see Images
Production
เกราะดามัสกา x1 [Armor]
Smithing Lv15
1: เกราะดามัสกา x1

Materials
เกราะดามัสกา x1 [Armor]
Smithing Lv15
1: เกราะดามัสกา x1


 


RPG Games


Useful Links