เกราะโซ่


Items
Click to see Images
Monsters
ค็อกคาทริส (Lv30)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, เพชร, เกราะโซ่
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ที่ราบน้ำขังเซาก์ - See Map

ทหารศิลาแกมมา (Lv35)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, ใบมีดใหญ่, เกราะโซ่
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ถ้ำที่ถูกลืม [B1] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv292)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [126] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv294)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [127] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv296)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [128] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv298)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [129] - See Map

Blacksmith
เกราะโซ่ (Strengthened 1) [Armor]
1: เกราะโซ่ x1
2: หนังสัตว์ชั้นเลิศ x3
3: เหล็กอ่อน x1
4: ขนนุ่มนิ่ม x5
เมืองวีโบ

Production
เกราะโซ่ x1 [Armor]
Smithing Lv13
1: เกราะโซ่ x1

Materials
เกราะโซ่ x1 [Armor]
Smithing Lv13
1: เกราะโซ่ x1


 


RPG Games


Useful Links