เขาปีศาจ


Items
เขาปีศาจ [Additional] 📷
DEF: 6
VIT+5 CRT+10
VIT +5 CRT +10

Click to see Images
Monsters
ดูเซีย (Lv133)
Drop: กะโหลกแตกแล้ว, เขาเล็ก, ผลึกหยาดน้ำ, เขาปีศาจ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
เหมืองทานัส - See Map

Blacksmith
เขาปีศาจ (Strengthened 1) [Additional]
1: เขาปีศาจ x1
2: เขาม้วน x50
3: น้ำตาปีศาจ x5
4: เขาคม x10
Reoctove

Production
เขาปีศาจ x1 [Additional]
Alchemy Lv5
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ตามารต้องสาป x2
3: อดามันไทต์ x2
4: เขาม้วน x5

เขาปีศาจ x1 [Additional]
Carpentry Lv73
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ตามารต้องสาป x2
3: อดามันไทต์ x2
4: เขาม้วน x5

เขาปีศาจ x1 [Additional]
Carpentry Lv75
1: เขาปีศาจ x1

Materials
เขาปีศาจ x1 [Additional]
Carpentry Lv75
1: เขาปีศาจ x1


 


RPG Games


Useful Links