เขาม้วน


Items
Monsters
บาโฟเม็ท (Lv129)
Drop: เขาม้วน, อเมธิสต์, เคียวหัก, เคียวเล็ก
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา [Floor 2] - See Map

บาโฟเม็ท (Lv130)
Drop: เขาม้วน, อเมธิสต์, เคียวหัก, เคียวเล็ก
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
แดนปีศาจโมลกา [Floor 3] - See Map

Blacksmith
เขาปีศาจ (Strengthened 1) [Additional]
1: เขาปีศาจ x1
2: เขาม้วน x50
3: น้ำตาปีศาจ x5
4: เขาคม x10
Reoctove

Materials
เขาปีศาจ x1 [Additional]
Alchemy Lv5
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ตามารต้องสาป x2
3: อดามันไทต์ x2
4: เขาม้วน x5

เขาบาโฟเม็ท x1 [Additional]
Chasing Lv10
1: ทับทิม x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x20
3: เขาม้วน x30
4: เครื่องประดับเงิน x3

เขาบาโฟเม็ท x1 [Additional]
Carpentry Lv60
1: ทับทิม x1
2: ชิ้นส่วนแห่งความมืด x20
3: เขาม้วน x30
4: เครื่องประดับเงิน x3

เขาปีศาจ x1 [Additional]
Carpentry Lv73
1: หยาดน้ำแห่งความมืด x1
2: ตามารต้องสาป x2
3: อดามันไทต์ x2
4: เขาม้วน x5

รีไวตาเข้มข้น(M) x1 [Recovery]
Alchemy Lv73
1: รีไวตา(L) x5
2: ไวนัล(M) x3
3: สมุนไพร x3
4: เขาม้วน x1
Success A: รีไวตาเข้มข้น(M) x2
Success B: รีไวตาเข้มข้น(M) x3


 


RPG Games


Useful Links