เขี้ยวมังกรอันเล็ก


Items
Monsters
แดร็กนอฟ (Lv16)
Drop: กระดูกอ่อนมังกร, เล็บมังกรอันเล็ก, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ขวานเล็ก
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
เทิอกเขารอนฟา - See Map

แดร็กนอฟ (Lv18)
Drop: กระดูกอ่อนมังกร, เล็บมังกรอันเล็ก, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, โค้ทหนัง
ถ้ำรอนฟา - See Map

แดร็กนอฟ (Lv19)
Drop: กระดูกอ่อนมังกร, เล็บมังกรอันเล็ก, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, เคลมอร์
ถ้ำรอนฟา - See Map

Dragnof (Lv250)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Dragnof (Lv254)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Dragnof (Lv254)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Dragnof (Lv256)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Blacksmith
ขวานเล็ก [Swords]
1: เฮมาไทท์ x2
2: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x3
3: เศษไม้คิจิมู x2
ฐานทัพไบลูน

ธนูไม้ [Bows]
1: ด้ายใยแมงมุม x5
2: เศษไม้คิจิมู x3
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x2
ฐานทัพไบลูน

Materials
ขวานเล็ก x1 [Swords]
Smithing Lv5
1: เฮมาไทท์ x2
2: เศษไม้คิจิมู x2
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x3

พลัสไวตา(S) x2 [Strengthening]
Alchemy Lv7
1: ลูกไม้ x1
2: ชิ้นส่วนสีดำ x1
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x1
Success A: พลัสไวตา(S) x3
Success B: พลัสไวตา(S) x4

เกราะหนัง x1 [Armor]
Tailoring Lv8
1: ไหมพรมแมงมุม x3
2: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x2
3: หนังสัตว์ x3

บัสตาร์ด x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: เหล็ก x1
2: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x1
3: เพชร x1
4: หินลาวา x5


 


RPG Games


Useful Links