เคล็ดวิชาการยั่วยุⅢ


Items
เคล็ดวิชาการยั่วยุⅢ [Skills]
Learn: Provoke 3 3
เรียนรู้โพรโวกLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายอัศวิน สกิลที่จำเป็น:โพรโวกLv2

Monsters
EXB-1812 (Lv77)
Drop: พลังงานพังแล้ว, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เคล็ดวิชาการยั่วยุⅢ, ไมท์ริง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ป้อมกูเรีย [Level 4] - See Map

EXB-1812 (Lv77)
Drop: พลังงานพังแล้ว, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เคล็ดวิชาการยั่วยุⅢ, ไมท์ริง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ป้อมกูเรีย [Level 5] - See Map

Lottery

 


RPG Games


Useful Links