เซรามิค


Items
Monsters
ฟูลเมน (Lv130)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, รีเมจิก(L), หยาดน้ำแห่งลม, เซรามิค
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

ฟูลเมน (Lv131)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, รีเมจิก(L), หยาดน้ำแห่งลม, เซรามิค
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

เชลาโทรเป# (Lv180)
Drop: เรดบอกซ์ B, เซรามิค, มอเตอร์ความเร็วสูงรุ่นใหม่, ◇เชลาโทรเป
Lv180 Artificial Enemy [1] - See Map

เชลาโทรเป (Lv140)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เซรามิค, ◇ชาร์ปเนสⅡ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
หอคอยเซบูล [Level 2] - See Map

เชลาโทรเป (Lv141)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เซรามิค, ◇ชาร์ปเนสⅡ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
หอคอยเซบูล [Level 2] - See Map

เชลาโทรเป (Lv153)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เซรามิค, ◇เชลาโทรเป
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
หอคอยเซบูล [Level 2] - See Map

เชลาโทรเป (Lv141)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เซรามิค, ◇ชาร์ปเนสⅡ
Attr: None
Weak: None
หอคอยเซบูล [Level 4] - See Map

เชลาโทรเป (Lv137)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ◇ชาร์ปเนสⅡ, เซรามิค
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [39] - See Map

เชลาโทรเป (Lv140)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ◇ชาร์ปเนสⅡ, เซรามิค
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [39] - See Map

Blacksmith
เสื้อคลุมยาว (Strengthened 1) [Additional]
1: เสื้อคลุมยาว x1
2: หนังสัตว์อย่างดี x4
3: ผ้าสีดำ x2
4: เซรามิค x8
มหานครซาเทริกา

ฮาร์ทเมสเซอร์Ⅱ [Throwing]
1: ฮาร์ทเมสเซอร์ x1
2: เลียฟาล x1
3: เซรามิค x5
4: ก้ามหนัก x15
มหานครซาเทริกา

นัคเคิลชิลท์Ⅱ [Claws]
1: นัคเคิลชิลท์ x1
2: โลหะผสมซูร์วิเนีย x10
3: เซรามิค x15
4: มรกต x30
Maios

เซ็คเตอร์กิปส์ (Strengthened 1) [Additional]
1: เซ็คเตอร์กิปส์ x1
2: 輝く体液 x20
3: เซรามิค x5
4: เศษโซ่ x15
Mioreita Castle

มีดบิน [Throwing]
1: มิธริล x10
2: ใบมีดคม x20
3: เซรามิค x1
มหานครซาเทริกา

Production
เซรามิค x1 [Collectibles]
Smithing Lv105
1: เศษเกราะสีเงิน x2
Success A: เซรามิค x1
Success B: เซรามิค x2

Materials
บัคเลอร์ x1 [Additional]
Smithing Lv5
1: เหล็ก x2
2: ท่อนไม้แข็ง x5
3: เซรามิค x1

แบตเตอรี x1 [Special]
Alchemy Lv10
1: น้ำมันชีวิต x11
2: พลังงานที่ยังใช้ได้ x20
3: เซรามิค x1

รีเคิร์ฟโบว์ x1 [Bows]
Smithing Lv40
1: คอมพาวด์โบว์ x1
2: เซรามิค x2
3: ชิ้นอุปกรณ์โลหะ x3
4: เศษไม้ของไฮเอนท์ x6

บัคเลอร์ x1 [Additional]
Carpentry Lv44
1: เหล็ก x2
2: ท่อนไม้แข็ง x5
3: เซรามิค x1

มีดบิน x1 [Throwing]
Smithing Lv70
1: มิธริล x10
2: ใบมีดคม x20
3: เซรามิค x1

แบตเตอรี x1 [Special]
Smithing Lv75
1: น้ำมันชีวิต x11
2: พลังงานที่ยังใช้ได้ x20
3: เซรามิค x1

ดาบสองมือ x1 [Swords]
Smithing Lv78
1: บัสตาร์ด x1
2: เหล็กดามัสกัส x6
3: มิธริล x1
4: เซรามิค x1
Success A: ดาบสองมือ x1
Success B: สไวแฮนเดอร์ x1

กรงเล็บเพลิง x1 [Claws]
Smithing Lv79
1: หยาดน้ำแห่งไฟ x2
2: มิธริล x4
3: ใบมีดคม x7
4: เซรามิค x2

เซรามิคโบว์ x1 [Bows]
Smithing Lv95
1: ธนูเหล็กกล้า x1
2: เซรามิค x5
3: ชิ้นอุปกรณ์โลหะ x2

อิบลิสเพลท x1 [Additional]
Smithing Lv95
1: เซรามิค x3
2: โลหะผสมซูร์วิเนีย x3
3: ความมืดไร้ก้นบึ้ง x1

ดาบซัมบะ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: บุชเชอร์ x1
2: เซรามิค x5
3: โลหะผสมซูร์วิเนีย x2

เกราะแขนใหม่ x1 [Special]
Smithing Lv101
1: ถุงมืออัศวิน x1
2: เซรามิค x3
3: รูไทล์ x1

รีเคิร์ฟโบว์ x1 [Bows]
Carpentry Lv101
1: คอมพาวด์โบว์ x1
2: เซรามิค x2
3: ชิ้นอุปกรณ์โลหะ x3
4: เศษไม้ของไฮเอนท์ x6

โซลิดเพลท x1 [Additional]
Smithing Lv102
1: เฮฟวีเพลท x1
2: โอริคัลคุม x1
3: เซรามิค x3
4: ชิ้นอุปกรณ์โลหะ x3

อีโต้ใบหลิว x1 [Swords]
Smithing Lv103
1: อีโต้ซาชิมิ x1
2: เซรามิค x3

เซรามิค x1 [Collectibles]
Smithing Lv105
1: เศษเกราะสีเงิน x2
Success A: เซรามิค x1
Success B: เซรามิค x2


 


RPG Games


Useful Links