เซอร์โวลังต์


Items
เซอร์โวลังต์ [Additional] 📷
ATK: 5 DEF: 7
VIT+5 ATK+3%
VIT +5 ATK +3%

Click to see Images
Monsters
นักสู้โลกมืด (Lv75)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, หมัดนักสู้, ◇นักสู้โลกมืด, เซอร์โวลังต์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
ทุ่งร้างแห่งความมืด - See Map

Blacksmith
เซอร์โวลังต์ (Strengthened 1) [Additional]
1: เซอร์โวลังต์ x1
2: ยาเสริมพลัง x20
3: โคบอลท์ x2
4: โอริคัลคุม x10
ท่าเรือสปาร์กัส

Production
เซอร์โวลังต์ x1 [Additional]
Smithing Lv36
1: เซอร์โวลังต์ x1

Materials
เซอร์โวลังต์ x1 [Additional]
Smithing Lv36
1: เซอร์โวลังต์ x1


 


RPG Games


Useful Links