เพชร


Items
เพชร [Collectibles]
ศิลาแห่งแสงอันเป็นสัญลักษณ์ของ "สายสัมพันธ์"

Monsters
ค็อกคาทริส (Lv30)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, เพชร, เกราะโซ่
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ที่ราบน้ำขังเซาก์ - See Map

ค็อกคาทริส (Lv45)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ที่ราบน้ำขังเซาก์ - See Map

Cockatrice (Lv250)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Cockatrice (Lv252)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Cockatrice (Lv254)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Cockatrice (Lv258)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Chests
Blacksmith
ไดมอนด์ทาร็อต (Strengthened 2) [Additional]
1: ไดมอนด์ทาร็อต (Strengthened 1) x1
2: แผ่นเหล็กมีรอยแตก x50
3: แร่ส่องประกายสีน้ำเง x5
4: เพชร x30
Aqruf Town

Materials
บัสตาร์ด x1 [Swords]
Smithing Lv12
1: เหล็ก x1
2: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x1
3: เพชร x1
4: หินลาวา x5

ค้อนเหล็ก x1 [Swords]
Smithing Lv14
1: เพชร x1
2: ชิ้นส่วนโกเลม x30
3: หนังสัตว์สีดำ x30
4: หินลาวา x20

ลาวาการ์ด x1 [Additional]
Smithing Lv21
1: เหล็กดามัสกัส x2
2: เพชร x2
3: ชิ้นส่วนโกเลม x20
4: ผงเหล็ก x1

เพียวสโตน x1 [Collectibles]
Alchemy Lv30
1: ผลึกหยาดน้ำ x1
2: เพชร x13
3: ผลึกน้ำตา x1

ลูเกีย x1 [Ores]
Alchemy Lv60
1: อัญมณีสีขาว x3
2: เพชร x3
3: แสงส่องทาง x1

เพียวสโตน x1 [Collectibles]
Chasing Lv75
1: ผลึกหยาดน้ำ x1
2: เพชร x13
3: ผลึกน้ำตา x1

รูปปั้นโคลอนทองคำ x1 [IslandItems]
Alchemy Lv100
1: ทองก้อน x3
2: เพชร x2
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: ใบไม้เหล็ก x2

ลูเกีย x1 [Ores]
Chasing Lv106
1: อัญมณีสีขาว x3
2: เพชร x3
3: แสงส่องทาง x1

大嘘吐きの薬指 x1 [Special]
Chasing Lv254
1: เพชร x1
2: 銀細工用地金 x1
3: 金細工用地金 x1


 


RPG Games


Useful Links