เรดบอกซ์ B


Items
เรดบอกซ์ B [Chests]
กล่องที่ได้มาจากเรดแบทเทิล ภายในมีอะไรอยู่นะ... ※ต้องทำการส่งข้อมูล
Notes: Obtained from Raids in Capital City Saterica

Monsters
บอสไฮท์# (Lv180)
Drop: เรดบอกซ์ B, เลียฟาล, โซล์ฟร็อด, ◇บอสไฮท์
Lv180 Artificial Enemy [1] - See Map

กรีเซีย(ปลอม) (Lv160)
Drop: เรดบอกซ์ B, อาซอธ, กรีเซียเฮล์ม, ◇กรีเซียปลอม
Lv160 Traps Under the Sand [1] - See Map

การละเมิดเดคิสมัน (Lv160)
Drop: เรดบอกซ์ B, ผ้าเก่าๆ, เครื่องสิบคุณธรรมโทรมๆ, ◇เดคิสมัน
Lv160 Traps Under the Sand [1] - See Map

อาวุธเวทมนตร์# (Lv180)
Drop: เรดบอกซ์ B, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, เอาท์เทจเนล, ◇อาวุธเวทมนตร์
Lv180 Artificial Enemy [1] - See Map

มาทาโดรา# (Lv180)
Drop: เรดบอกซ์ B, โอริคัลคุม, อินทรธนู, ◇มาทาโดรา
Lv180 Artificial Enemy [1] - See Map

มาเธอร์# (Lv180)
Drop: เรดบอกซ์ B, โครเมียม, บูสเตอร์, ◇มาเธอร์
Lv180 Artificial Enemy [1] - See Map

มังกรทรายแซนท์ (Lv160)
Drop: เรดบอกซ์ B, โอริคัลคุม, รูฟูซ์, ◇แซนท์
Lv160 Traps Under the Sand [1] - See Map

ชริงเกิล (Lv160)
Drop: เรดบอกซ์ B, อาซอธ, เอ็กซีริส, ◇ชริงเกิล
Lv160 Traps Under the Sand [1] - See Map

เชลาโทรเป# (Lv180)
Drop: เรดบอกซ์ B, เซรามิค, มอเตอร์ความเร็วสูงรุ่นใหม่, ◇เชลาโทรเป
Lv180 Artificial Enemy [1] - See Map

สเปคเตอร์ (Lv160)
Drop: เรดบอกซ์ B, ใบมีดใหญ่และหนัก, คัมภีร์นิรนาม, ◇สเปคเตอร์
Lv160 Traps Under the Sand [1] - See Map

Chests

 


RPG Games


Useful Links