เล็บมีพิษ


Items
Monsters
พญานาค (Lv155)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เดย์แพ็ค
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงเอนไซธ์ [Basement Floor 1] - See Map

พญานาค (Lv156)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เดย์แพ็ค
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงเอนไซธ์ [Basement Floor 2] - See Map

พญานาค (Lv156)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เดย์แพ็ค
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงเอนไซธ์ [Basement Floor 3] - See Map

พญานาค (Lv174)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

พญานาค (Lv175)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [58] - See Map

พญานาค (Lv179)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [59] - See Map

Blacksmith
ロトスソーン [Claws]
1: Parasite Thorn x1
2: เล็บมีพิษ x30
3: หนวดของพาราไซอา x8
4: หนามของพืช x30
เมืองโลโคโค

Materials
ยาหยอดตา x1 [Status]
Alchemy Lv63
1: เล็บมีพิษ x1
2: ผลึกแห่งแสง x1
3: จานของกัปปะ x1
Success A: ยาหยอดตา x2
Success B: ยาหยอดตา x3

คิลเลอร์สติ๊ก x35 [Collectibles]
Carpentry Lv75
1: หนังบวมน้ำ x30
2: ท่อนไม้ทนทาน x30
3: เล็บมีพิษ x30

คิลเลอร์สติ๊ก x35 [Collectibles]
Alchemy Lv75
1: หนังบวมน้ำ x30
2: ท่อนไม้ทนทาน x30
3: เล็บมีพิษ x30

ลูกระเบิดพิษ x35 [Collectibles]
Alchemy Lv75
1: ตามารโอดครวญ x30
2: หนามประหลาด x30
3: เล็บมีพิษ x30

คิลเลอร์สติ๊ก x40 [Collectibles]
Alchemy Lv85
1: หนังบวมน้ำ x25
2: ท่อนไม้ทนทาน x25
3: เล็บมีพิษ x25

คิลเลอร์สติ๊ก x40 [Collectibles]
Carpentry Lv85
1: หนังบวมน้ำ x25
2: ท่อนไม้ทนทาน x25
3: เล็บมีพิษ x25

ลูกระเบิดพิษ x40 [Collectibles]
Alchemy Lv85
1: ตามารโอดครวญ x25
2: หนามประหลาด x25
3: เล็บมีพิษ x25

คิลเลอร์สติ๊ก x45 [Collectibles]
Carpentry Lv95
1: หนังบวมน้ำ x20
2: ท่อนไม้ทนทาน x20
3: เล็บมีพิษ x20

คิลเลอร์สติ๊ก x45 [Collectibles]
Alchemy Lv95
1: หนังบวมน้ำ x20
2: ท่อนไม้ทนทาน x20
3: เล็บมีพิษ x20

ลูกระเบิดพิษ x45 [Collectibles]
Alchemy Lv95
1: ตามารโอดครวญ x20
2: หนามประหลาด x20
3: เล็บมีพิษ x20

Poison Hand x1 [Claws]
Chasing Lv238
1: เล็บมีพิษ x3
2: パウークの毒牙 x2
3: 死の霊薬 x1
4: corroded platinum x2


 


RPG Games


Useful Links