เสียม


Items
เสียม [Collectibles]
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการขุดแร่

Monsters
โดซา (Lv184)
Drop: เศษเกราะแข็ง, เสียม, ท่อนเหล็ก, ◇HP+400
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ดีรอลท์ [Area 2] - See Map

โดซา (Lv185)
Drop: เศษเกราะแข็ง, เสียม, ท่อนเหล็ก, ◇HP+400
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ดีรอลท์ [Area 2] - See Map

Shop
Production
เสียม x1 [Collectibles]
Smithing Lv4
1: เฮมาไทท์ x1
2: ที่ขุดน้ำแข็งงอแล้ว x1
Success A: เสียม x2
Success B: เสียม x3

เสียม x2 [Collectibles]
Smithing Lv6
1: เฮมาไทท์ x5
2: ไม้คูล x2
Success A: เสียม x3

Materials
เสียม x1 [Collectibles]
Smithing Lv4
1: เฮมาไทท์ x1
2: ที่ขุดน้ำแข็งงอแล้ว x1
Success A: เสียม x2
Success B: เสียม x3

เสียม x2 [Collectibles]
Smithing Lv6
1: เฮมาไทท์ x5
2: ไม้คูล x2
Success A: เสียม x3


 


RPG Games


Useful Links