เอารามิล


Items
เอารามิล [Throwing] 📷
ATK: 32 DEF: 5
HPสูงสุด+500 ต้านทานอาวุธ,เวทย์+1% หลบหลีก+1%
MaxHP +500 Melee R +1% Magic R +1% Evasion +1%

Click to see Images
Monsters
โอวล์ (Lv35)
Drop: ◇โอวล์, เอารามิล, ขนนกฮูก
เทิอกเขารอนฟา・ยอดเขา - See Map

Production
เอารามิล x1 [Throwing]
Smithing Lv15
1: เอารามิล x1

Materials
เอารามิล x1 [Throwing]
Smithing Lv15
1: เอารามิล x1


 


RPG Games


Useful Links