แผ่นเหล็ก


Items
Production
แผ่นเหล็ก x1 [Collectibles]
Smithing Lv30
1: เฮมาไทท์ x10
2: ผงเหล็ก x1
Success A: แผ่นเหล็ก x2

แผ่นเหล็ก x1 [Collectibles]
Smithing Lv123
1: แผ่นเหล็กมีรอยแตก x3
2: สิ่ว x2
Success A: แผ่นเหล็ก x2
Success B: แผ่นเหล็ก x3

Materials
แผ่นเหล็ก x1 [Collectibles]
Smithing Lv30
1: เฮมาไทท์ x10
2: ผงเหล็ก x1
Success A: แผ่นเหล็ก x2

โลหะทำเครื่องประดับ x1 [Collectibles]
Smithing Lv83
1: โลหะผสม x1
2: แผ่นเหล็ก x5
3: เครื่องประดับเงิน x1

ท่อนเหล็ก x1 [Collectibles]
Smithing Lv112
1: เหล็กอ่อน x1
2: แผ่นเหล็ก x10
Success A: ท่อนเหล็ก x1
Success B: ท่อนเหล็ก x2

แผ่นเหล็ก x1 [Collectibles]
Smithing Lv123
1: แผ่นเหล็กมีรอยแตก x3
2: สิ่ว x2
Success A: แผ่นเหล็ก x2
Success B: แผ่นเหล็ก x3

หีบลม x1 [Collectibles]
Smithing Lv128
1: แผ่นเหล็ก x2
2: หนังแห้งหยาบ x4
3: หนังเรียบลื่น x4
4: สิ่ว x1
Success A: หีบลม x2
Success B: หีบลม x3


 


RPG Games


Useful Links