แองเจิลเฟเธอร์


Items
แองเจิลเฟเธอร์ [Bows]
ATK: 168
ธาตุแสง,ลม ASPD+10% อัตราคริติคอล+15 เมื่อโจมตีมีโอกาสอัตราหลบหลีกเพิ่ม
Melee to Water +20% Melee to Wind -20% Melee to Dark +20% ASPD +10% Critical rate +15 Autoskill
Notes: Eva up by agi when autoskill triggered for 10 sec

Production
แองเจิลเฟเธอร์ x1 [Bows]
Carpentry Lv105
1: วิงโบว์ x1
2: โอริคัลคุม x2
3: แสงส่องทาง x1
4: ขนนกขาวเปล่งแสง x6

แองเจิลเฟเธอร์ x1 [Bows]
Carpentry Lv107
1: แองเจิลเฟเธอร์ x1

Materials
แองเจิลเฟเธอร์ x1 [Bows]
Carpentry Lv107
1: แองเจิลเฟเธอร์ x1


 


RPG Games


Useful Links