โลหะทำเครื่องประดับ


Items
Monsters
คาโนเน (Lv161)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, น็อตที่งอแล้ว, โลหะทำเครื่องประดับ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
เขตบาวสเทล [Area 2] - See Map

เทอเรต (Lv283)
Drop: บริมแฮ็ท, โลหะทำเครื่องประดับ, เศษเกราะเวทมนตร์, เกราะเสียรูป
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
ถ้ำรอนฟา [Area 2] - See Map

คาโนเน (Lv160)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, น็อตที่งอแล้ว, โลหะทำเครื่องประดับ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
เขตบาวสเทล [Area 3] - See Map

คาโนเน (Lv161)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, น็อตที่งอแล้ว, โลหะทำเครื่องประดับ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
เขตบาวสเทล [Area 3] - See Map

เทอเรต (Lv281)
Drop: เกราะเสียรูป, เศษเกราะเวทมนตร์, โลหะทำเครื่องประดับ, บริมแฮ็ท
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
ถ้ำรอนฟา [Area 3] - See Map

เทอเรต (Lv282)
Drop: เกราะเสียรูป, เศษเกราะเวทมนตร์, โลหะทำเครื่องประดับ, บริมแฮ็ท
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
ถ้ำรอนฟา [Area 3] - See Map

เทอเรต (Lv283)
Drop: เกราะเสียรูป, เศษเกราะเวทมนตร์, โลหะทำเครื่องประดับ, บริมแฮ็ท
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
ถ้ำรอนฟา [Area 3] - See Map

Blacksmith
เกราะโซ่ (Strengthened 2) [Armor]
1: เกราะโซ่ (Strengthened 1) x1
2: ยาเสริมพลัง x10
3: เหล็กนุ่ม x30
4: โลหะทำเครื่องประดับ x3
ท่าเรือสปาร์กัส

ดาบอิจิมอนจิ [Swords]
1: ดาบด้ามขาว x1
2: ทามาฮากาเนะ x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: เหล็กเก่า x1
เมืองมินาอุระ

Production
โลหะทำเครื่องประดับ x1 [Collectibles]
Smithing Lv83
1: โลหะผสม x1
2: แผ่นเหล็ก x5
3: เครื่องประดับเงิน x1

โลหะทำเครื่องประดับ x1 [Collectibles]
Chasing Lv108
1: เงิน x10
2: ท่อนเหล็ก x1
3: สว่านเล็ก x1
Success A: โลหะทำเครื่องประดับ x1
Success B: โลหะทำเครื่องประดับ x2

Materials
เซียล x1 [Additional]
Smithing Lv20
1: ขนนกสีคราม x2
2: โลหะทำเครื่องประดับ x3
3: กำมะหยี่ x3

มงกุฎแห่งความสง่า x1 [Additional]
Tailoring Lv70
1: อัญมณีแห่งลม x1
2: อัญมณีแห่งแสง x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: กำมะหยี่ x3

มงกุฎนักรบผู้กล้า x1 [Additional]
Tailoring Lv70
1: อัญมณีแห่งไฟ x1
2: อัญมณีแห่งดิน x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: กำมะหยี่ x3

มงกุฎแห่งปัญญา x1 [Additional]
Tailoring Lv70
1: อัญมณีแห่งน้ำ x1
2: อัญมณีแห่งความมืด x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: กำมะหยี่ x3

ผ้าคาดนักรบ x1 [Special]
Tailoring Lv89
1: ท่อนไม้ทนทาน x2
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: ผ้าขาดๆ x5
4: ฝ้าย x1

คทาน้ำแข็ง x1 [Canes]
Carpentry Lv95
1: ไม้เท้านักปราชญ์ x1
2: อัญมณีแห่งน้ำ x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ x1

คทาความมืด x1 [Canes]
Carpentry Lv95
1: ไม้เท้านักปราชญ์ x1
2: อัญมณีแห่งความมืด x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ x1

แหวนสนธยา x1 [Special]
Chasing Lv95
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: อัญมณีแห่งความมืด x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1

แหวนเปลวเพลิง x1 [Special]
Chasing Lv95
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: อัญมณีแห่งไฟ x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1

คทาไฟ x1 [Canes]
Carpentry Lv95
1: ไม้เท้านักปราชญ์ x1
2: อัญมณีแห่งไฟ x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ x1

แหวนประกายแสง x1 [Special]
Chasing Lv95
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: อัญมณีแห่งแสง x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1

แหวนพสุธา x1 [Special]
Chasing Lv95
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: อัญมณีแห่งดิน x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1

แหวนน้ำแข็ง x1 [Special]
Chasing Lv95
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: อัญมณีแห่งน้ำ x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1

คทาแห่งแสง x1 [Canes]
Carpentry Lv95
1: ไม้เท้านักปราชญ์ x1
2: อัญมณีแห่งแสง x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ x1

คทาพสุธา x1 [Canes]
Carpentry Lv95
1: ไม้เท้านักปราชญ์ x1
2: อัญมณีแห่งดิน x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ x1

แหวนพายุ x1 [Special]
Chasing Lv95
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: อัญมณีแห่งลม x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1

คทาสายฟ้า x1 [Canes]
Carpentry Lv95
1: ไม้เท้านักปราชญ์ x1
2: อัญมณีแห่งลม x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x1
4: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ x1

เกรซฮูท x1 [Additional]
Tailoring Lv96
1: ไหมชั้นเลิศ x1
2: ขนนกสีคราม x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: ด้ายทองคำขาว x4

เซียล x1 [Additional]
Tailoring Lv97
1: ขนนกสีคราม x2
2: โลหะทำเครื่องประดับ x3
3: กำมะหยี่ x3

มงกุฎแห่งความสง่า x1 [Additional]
Chasing Lv99
1: อัญมณีแห่งลม x1
2: อัญมณีแห่งแสง x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: กำมะหยี่ x3

มงกุฎนักรบผู้กล้า x1 [Additional]
Chasing Lv99
1: อัญมณีแห่งไฟ x1
2: อัญมณีแห่งดิน x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: กำมะหยี่ x3

มงกุฎแห่งปัญญา x1 [Additional]
Chasing Lv99
1: อัญมณีแห่งน้ำ x1
2: อัญมณีแห่งความมืด x1
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: กำมะหยี่ x3

รูปปั้นโคลอนทองคำ x1 [IslandItems]
Alchemy Lv100
1: ทองก้อน x3
2: เพชร x2
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: ใบไม้เหล็ก x2

ที่ติดผมสีแดงT x1 [Additional]
Tailoring Lv100
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: หนังนิ่ม x7
3: เศษผ้าของลิง x30
4: ด้ายเหนียวเส้นเล็ก x15

ชาร์จริง x1 [Special]
Alchemy Lv102
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: เพลิงเผาผลาญ x4

มาเจียริง x1 [Special]
Alchemy Lv103
1: เอเลเมนท์ริง x1
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: คลื่นทะเลคลั่ง x4

เทมเพสคลอว์ x1 [Claws]
Smithing Lv106
1: หยาดน้ำแห่งลม x1
2: เล็บที่คมเหมือนมีด x10
3: เปลือกแมลง x10
4: โลหะทำเครื่องประดับ x2

โลหะทำเครื่องประดับ x1 [Collectibles]
Chasing Lv108
1: เงิน x10
2: ท่อนเหล็ก x1
3: สว่านเล็ก x1
Success A: โลหะทำเครื่องประดับ x1
Success B: โลหะทำเครื่องประดับ x2

แหวนนักดาบเวทย์ x1 [Special]
Chasing Lv112
1: แหวนไม่มีอัญมณี x1
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: ศิลเวทย์ก้อนเล็ก x1

ธนูเทพสายฟ้า x1 [Bows]
Carpentry Lv114
1: ธนูไม้คาตัลปา x1
2: อัญมณีสีแดง x1
3: อัญมณีเขียว x1
4: โลหะทำเครื่องประดับ x1

มารีเซียโบว์ x1 [Bows]
Carpentry Lv117
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: ไม้งอ x2
3: บลัดสโตน x3

โรโตเฮล์ม x1 [Additional]
Carpentry Lv118
1: โลหะทำเครื่องประดับ x3
2: เปลือกไม้แข็ง x3
3: หินสีแดงน่าขยะแขยง x3
4: เหล็กทามาฮากาเนะชั้น x3

เครื่องประดับปีกนกฮู x1 [Special]
Chasing Lv121
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: ขนนกสีสดใส x5
3: โรโดโครไซท์ x1

โคโรนาวาซิลิซา x1 [Additional]
Smithing Lv123
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: เหล็กทามาฮากาเนะชั้น x1
3: E・แทบเล็ต x1
4: สิ่ว x5

โคมไฟ x1 [Strengthening]
Chasing Lv123
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: สว่านเล็ก x8
3: เศษโลหะสีดำ x8
4: เขี้ยวมังกรโบราณ x8
Success A: โคมไฟ x2
Success B: โคมไฟ x3

เครื่องประดับหางจิ้ง x1 [Special]
Chasing Lv124
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: หางภูติจิ้งจอก x5
3: โรโดโครไซท์ x1

พริซอนเนียร์ x1 [Armor]
Tailoring Lv125
1: โลหะทำเครื่องประดับ x3
2: หนังงูชั้นสูง x4
3: โนเบิลซิลค์ x1
4: เกรซซิลค์ x2

แหวนลิลลี่ x1 [Special]
Chasing Lv130
1: แหวนทองคำขาว x1
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: ดอกไม้เปล่งแสง x1

แกราะแขนอัศวิน x1 [Special]
Chasing Lv131
1: มิธริล x2
2: โลหะผสม x3
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: สิ่งอันเล็ก x1

คิวแรส x1 [Additional]
Chasing Lv133
1: มรกต x1
2: โลหะทำเครื่องประดับ x1
3: เกราะสีทองคำขาว x1
4: ผลึกศิลาเวทย์ x1

เฮดเกียร์ x1 [Additional]
Chasing Lv138
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: หน้ากากอิมเซ็ท x1
3: ผลึกศิลาเวทย์ x1
4: สเครปเปอร์ x1

ที่ติดผมสีแดงT x1 [Additional]
Chasing Lv147
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: หนังนิ่ม x7
3: เศษผ้าของลิง x30
4: ด้ายเหนียวเส้นเล็ก x15

ปลอกแขนซามูไร x1 [Special]
Carpentry Lv175
1: โลหะทำเครื่องประดับ x8
2: เลื่อยอาเซบิกิ x5
3: แล็กเกอร์ x10
4: ไม้จากเดธเอนท์ x15

malachite charm TH x1 [Special]
Chasing Lv259
1: โลหะทำเครื่องประดับ x1
2: มาลาไคต์ x5


 


RPG Games


Useful Links