โลหะผสม


Items
Production
โลหะผสม x1 [Collectibles]
Smithing Lv46
1: เหล็กดามัสกัส x3
2: เหล็กอ่อน x3
3: ผงเหล็ก x3

Materials
โลหะทำเครื่องประดับ x1 [Collectibles]
Smithing Lv83
1: โลหะผสม x1
2: แผ่นเหล็ก x5
3: เครื่องประดับเงิน x1

ขดลวด x1 [Additional]
Smithing Lv94
1: โลหะผสม x1
2: รูไทล์ x1
3: โลหะผสมซูร์วิเนีย x2

คุคุริ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1
2: โลหะผสม x1
3: อัญมณีแห่งดิน x1
4: แผ่นเหล็กฮิฮิอิโระ x1

โคโนฮานาโนะซาคุยะ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1
2: โลหะผสม x1
3: อัญมณีแห่งไฟ x1
4: แผ่นเหล็กฮิฮิอิโระ x1

เซโอริตสึ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1
2: โลหะผสม x1
3: อัญมณีแห่งน้ำ x1
4: แผ่นเหล็กฮิฮิอิโระ x1

ชินัตสึ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1
2: โลหะผสม x1
3: อัญมณีแห่งลม x1
4: แผ่นเหล็กฮิฮิอิโระ x1

ชิทาเทรุ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1
2: โลหะผสม x1
3: อัญมณีแห่งแสง x1
4: แผ่นเหล็กฮิฮิอิโระ x1

ซึคุโยมิ x1 [Swords]
Smithing Lv95
1: มาโกโรคุคาเนโมโตะ x1
2: โลหะผสม x1
3: อัญมณีแห่งความมืด x1
4: แผ่นเหล็กฮิฮิอิโระ x1

โลหะผสมซูร์วิเนีย x1 [Collectibles]
Smithing Lv96
1: มิธริล x5
2: โอริคัลคุม x3
3: โลหะผสม x3

ทั่งตีเหล็ก x1 [IslandItems]
Smithing Lv97
1: โลหะผสม x3
2: ชิ้นอุปกรณ์โลหะ x5
3: ท่อนเหล็ก x5
4: โลหะผสมซูร์วิเนีย x3

ลามิเนตเมล x1 [Armor]
Smithing Lv113
1: โลหะผสม x5
2: เกราะเสียรูป x15
3: เศษเกราะโลหะผสม x5

โซ่โลหะผสม x1 [Collectibles]
Chasing Lv116
1: โลหะผสม x2
Success A: โซ่โลหะผสม x2
Success B: โซ่โลหะผสม x3

กางเขนโลหะผสม x1 [Special]
Chasing Lv117
1: โลหะผสม x2
2: อีเธอร์ x1
3: โซ่โลหะผสม x1

แหวนไม่มีอัญมณี x1 [Special]
Chasing Lv118
1: ไฮมิธริล x2
2: โลหะผสม x5
3: ถังแตกแล้ว x2

แกราะแขนอัศวิน x1 [Special]
Chasing Lv131
1: มิธริล x2
2: โลหะผสม x3
3: โลหะทำเครื่องประดับ x2
4: สิ่งอันเล็ก x1

アロイリベット x1 [Collectibles]
Chasing Lv221
1: โลหะผสม x1
Success A: アロイリベット x2
Success B: アロイリベット x3


 


RPG Games


Useful Links