โล่ใหญ่นักผจญภัย


Items
Production
โล่ใหญ่นักผจญภัย x1 [Additional]
Smithing Lv1
1: โล่ใหญ่นักผจญภัย x1

Materials
โล่ใหญ่นักผจญภัย x1 [Additional]
Smithing Lv1
1: โล่ใหญ่นักผจญภัย x1


 


RPG Games


Useful Links