โอเลอร์ไซส์


Items
โอเลอร์ไซส์ [Swords] 📷
ATK: 31 DEF: 10
โจมตีคริติคอล+2% ความแม่นเฉพาะ+3% ระหว่างฮาโลวีนลดช่วงเวลาโจมตีครึ่งหนึ่ง
Critical damage +2% Absolute Accuracy +3% [Halloween] Halves Attack Interval
Notes: Trade x

Click to see Images
Lottery
Production
โอเลอร์ไซส์ x1 [Swords]
Smithing Lv10
1: โอเลอร์ไซส์ x1

Materials
โอเลอร์ไซส์ x1 [Swords]
Smithing Lv10
1: โอเลอร์ไซส์ x1


 


RPG Games


Useful Links