ใบโคลอน


Items
Monsters
โคลอน (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

โคลอน (Lv6)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, หมวกโคลอน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

โคลอน (Lv8)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบมิเชิร์น - See Map

Drill Colon (Lv362)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き地の欠片, リーフポンチョ
Attr: Earth
Weak: Wind
Aggr: Passive
Pillar Plant Bed [Area 1] - See Map

Hanged Colon (Lv361)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き火の欠片, 一文字紋の粉入れ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Over Active
Pillar Plant Bed [Area 1] - See Map

Shaman Colon (Lv360)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き闇の欠片, โอริคัลคุม
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
Pillar Plant Bed [Area 1] - See Map

โคลอนลูกอมแอปเปิ้ล (Lv132)
Drop: ใบโคลอน, น้ำเชื่อมข้น, ลูกอมแอปเปิ้ล, ◇ธริฟต์Ⅱ
Attr: Fire
Weak: Water
Summer Event [Area 2] - See Map

โคลอนลูกอมแอปเปิ้ล (Lv134)
Drop: ใบโคลอน, น้ำเชื่อมข้น, ลูกอมแอปเปิ้ล, ◇ธริฟต์Ⅱ
Attr: Fire
Weak: Water
Summer Event [Area 2] - See Map

Drill Colon (Lv365)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き地の欠片, リーフポンチョ
Attr: Earth
Weak: Wind
Aggr: Passive
Pillar Plant Bed [Area 2] - See Map

Hanged Colon (Lv364)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き火の欠片, 一文字紋の粉入れ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Over Active
Pillar Plant Bed [Area 2] - See Map

Shaman Colon (Lv363)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き闇の欠片, โอริคัลคุม
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
Pillar Plant Bed [Area 2] - See Map

โคลอนลูกอมแอปเปิ้ล (Lv140)
Drop: ใบโคลอน, น้ำเชื่อมข้น, ลูกอมแอปเปิ้ล, ◇ธริฟต์Ⅱ
Attr: Fire
Weak: Water
Summer Event [Area 3] - See Map

Drill Colon (Lv368)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き地の欠片, リーフポンチョ
Attr: Earth
Weak: Wind
Aggr: Passive
Pillar Plant Bed [Area 3] - See Map

Hanged Colon (Lv367)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き火の欠片, 一文字紋の粉入れ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Over Active
Pillar Plant Bed [Area 3] - See Map

Shaman Colon (Lv366)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き闇の欠片
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
Pillar Plant Bed [Area 3] - See Map

Drill Colon (Lv368)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き地の欠片, リーフポンチョ
Attr: Earth
Weak: Wind
Aggr: Passive
Pillar Plant Bed [Under] - See Map

Hanged Colon (Lv367)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き火の欠片, 一文字紋の粉入れ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Over Active
Pillar Plant Bed [Under] - See Map

Shaman Colon (Lv366)
Drop: ใบโคลอน, ใบใหญ่ของโคลอน, 古き闇の欠片, โอริคัลคุม
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
Pillar Plant Bed [Under] - See Map

โคลอน (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

Colon (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

Materials
รีไวต้าสำหรับขว้าง x1 [Collectibles]
Alchemy Lv1
1: ลูกไม้ x30
2: ใบโคลอน x30
3: ด้ายใยแมงมุม x30

ถ่านที่มอดแล้ว x5 [Collectibles]
Smithing Lv2
1: หินไหม้ไฟ x1
2: ใบโคลอน x1
Success A: ถ่านที่มอดแล้ว x6
Success B: ถ่านที่มอดแล้ว x7

รีเมจิก(S) x1 [Recovery]
Alchemy Lv2
1: ใบโคลอน x1
2: ลูกตากบ x1
3: ดอกคูล x1
Success A: รีเมจิก(S) x2
Success B: รีเมจิก(S) x3

รีไวตา(S) x3 [Recovery]
Alchemy Lv3
1: ใบโคลอน x3
Success A: รีไวตา(S) x4
Success B: รีไวตา(S) x5

สลัดลูกไม้ x1 [Strengthening]
Cooking Lv5
1: ลูกไม้ x2
2: ใบโคลอน x2
Success A: สลัดลูกไม้ x2
Success B: สลัดลูกไม้ x3

รีไวตา(M) x1 [Recovery]
Alchemy Lv5
1: ลูกไม้ x1
2: ใบโคลอน x1
Success A: รีไวตา(M) x2
Success B: รีไวตา(M) x3

หมวกโคลอน x1 [Additional]
Carpentry Lv6
1: ใบโคลอน x2
2: กระสอบโคลอน x3

ผงรีไวต้า x1 [Collectibles]
Alchemy Lv10
1: ลูกไม้ x30
2: ใบโคลอน x30
3: ดอกล่าดาว x5

รีไวต้าสำหรับขว้าง x5 [Collectibles]
Alchemy Lv11
1: ลูกไม้ x25
2: ใบโคลอน x25
3: ด้ายใยแมงมุม x25

วัชระ x1 [Canes]
Smithing Lv13
1: เหล็กดามัสกัส x1
2: ใบโคลอน x5
3: ตาปีศาจไร้พลัง x5
4: ขนนกฮาร์ปี x10

ผงรีไวต้า x5 [Collectibles]
Alchemy Lv20
1: ลูกไม้ x25
2: ใบโคลอน x25
3: ดอกล่าดาว x5

รีไวต้าสำหรับขว้าง x10 [Collectibles]
Alchemy Lv21
1: ลูกไม้ x20
2: ใบโคลอน x20
3: ด้ายใยแมงมุม x20

ผงรีไวต้า x10 [Collectibles]
Alchemy Lv30
1: ลูกไม้ x20
2: ใบโคลอน x20
3: ดอกล่าดาว x5

ช็อคโก้โคลอน x1 [Strengthening]
Cooking Lv95
1: โกโก้ x4
2: ขนมปัง x2
3: ใบโคลอน x2
Success A: ช็อคโก้โคลอน x2
Success B: ช็อคโก้โคลอน x3


 


RPG Games


Useful Links