ไม้คูล


Items
Monsters
คิจิมู (Lv13)
Drop: ดอกคูล, ไม้คูล, เศษไม้คิจิมู, เฟเธอร์ร็อด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เทิอกเขารอนฟา - See Map

คิจิมู (Lv14)
Drop: ดอกคูล, ไม้คูล, เศษไม้คิจิมู, ดอกล่าดาว
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เทิอกเขารอนฟา - See Map

Blacksmith
เฟเธอร์ร็อด [Canes]
1: เศษไม้คิจิมู x3
2: ดอกล่าดาว x1
3: ไม้คูล x10
ฐานทัพไบลูน

Materials
เฟเธอร์ร็อด x1 [Canes]
Carpentry Lv5
1: ไม้คูล x2
2: เศษไม้คิจิมู x4

เศษไม้คิจิมู x3 [Collectibles]
Carpentry Lv5
1: ไม้คูล x1
Success A: เศษไม้คิจิมู x5
Success B: เศษไม้คิจิมู x7

คิลเลอร์สติ๊ก x1 [Collectibles]
Carpentry Lv5
1: หนังกบ x30
2: ไม้คูล x30
3: เล็บมังกรอันเล็ก x30

คิลเลอร์สติ๊ก x1 [Collectibles]
Alchemy Lv5
1: หนังกบ x30
2: ไม้คูล x30
3: เล็บมังกรอันเล็ก x30

เสียม x2 [Collectibles]
Smithing Lv6
1: เฮมาไทท์ x5
2: ไม้คูล x2
Success A: เสียม x3

ธนูไม้อัด x1 [Bows]
Carpentry Lv8
1: ไม้คูล x4
2: ด้ายใยแมงมุม x4

ศรทองแดง x1 [Special]
Chasing Lv9
1: ทองแดง x1
2: ไม้คูล x1
3: ปีกค้างคาว x1

ศรทองเหลือง x1 [Special]
Chasing Lv12
1: ทองเหลือง x1
2: ไม้คูล x1
3: ปีกค็อกคาทริส x1

คิลเลอร์สติ๊ก x5 [Collectibles]
Carpentry Lv15
1: หนังกบ x25
2: ไม้คูล x25
3: เล็บมังกรอันเล็ก x25

คิลเลอร์สติ๊ก x5 [Collectibles]
Alchemy Lv15
1: หนังกบ x25
2: ไม้คูล x25
3: เล็บมังกรอันเล็ก x25

คิลเลอร์สติ๊ก x10 [Collectibles]
Alchemy Lv25
1: หนังกบ x20
2: ไม้คูล x20
3: เล็บมังกรอันเล็ก x20

คิลเลอร์สติ๊ก x10 [Collectibles]
Carpentry Lv25
1: หนังกบ x20
2: ไม้คูล x20
3: เล็บมังกรอันเล็ก x20


 


RPG Games


Useful Links