ไม้ทรงกลม


Items
Production
ไม้ทรงกลม x3 [Collectibles]
Carpentry Lv56
1: เสาไม้ x1
Success A: ไม้ทรงกลม x4

Materials
ธง x1 [Additional]
Tailoring Lv30
1: ไม้ทรงกลม x2
2: ผ้าเบา x7
3: ฝ้าย x2

ไม้ทรงกลม x3 [Collectibles]
Carpentry Lv56
1: เสาไม้ x1
Success A: ไม้ทรงกลม x4

เก้าอี้ x1 [IslandItems]
Carpentry Lv58
1: แผ่นไม้ x3
2: ไม้ทรงกลม x4

โต๊ะ x1 [IslandItems]
Carpentry Lv63
1: ไม้ทรงกลม x4
2: แผ่นไม้อัด x2

ไม้เท้าบาทหลวง x1 [Canes]
Carpentry Lv64
1: โอริคัลคุม x6
2: ทับทิม x2
3: ไม้ทรงกลม x6

น้ำเต้า x1 [Additional]
Carpentry Lv85
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x1
2: ไม้ทรงกลม x1
3: ขนสีแดง x3

ธง x1 [Additional]
Carpentry Lv87
1: ไม้ทรงกลม x2
2: ผ้าเบา x7
3: ฝ้าย x2

ปลาไม้ x5 [Recovery]
Carpentry Lv143
1: ไม้ทรงกลม x1
2: กบไสไม้ x1
3: น้ำมันเคลือบเงา x1
Success A: ปลาไม้ x10
Success B: ปลาไม้ x15

見事な器 x1 [Collectibles]
Carpentry Lv251
1: ไม้ทรงกลม x1
2: ひび割れた紫水晶 x1
3: 良質なガラス x1
Success A: 見事な器 x2
Success B: 見事な器 x3


 


RPG Games


Useful Links