ไวโอลา


Items
ไวโอลา [Additional]
DEF: 12
MATK+9% ผลฮีล+10% เวลาร่าย+50% บางครั้งอาจสะท้อนเวทเมื่อป้องกัน
MATK +9% Heal Recovery +10% Cast Time +50% Autoskill
Notes: [Shield] Trade × Obtain from Raid Box A

Production
ไวโอลา x1 [Additional]
Smithing Lv30
1: ไวโอลา x1

Materials
ไวโอลา x1 [Additional]
Smithing Lv30
1: ไวโอลา x1


 


RPG Games


Useful Links