▲โคโตอามาซึกามิ


Items
▲โคโตอามาซึกามิ [AlCrystas]
สเตตัสทุกอย่าง+1
STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 CRT +1

Monsters
Shojo II (Lv270)
Drop: ▲โคโตอามาซึกามิ, มหาเทพอามาเทราสุหญิง, หน้ากากจิ้งจอกแตก, พิษพ่นพิษ
Attr: None
Weak: None
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map


 


RPG Games


Useful Links