ไวนัล(L)


Items
ไวนัล(L) [Recovery]
ฟื้นฟูHP,MP800

Monsters
Dark Archer (Lv362)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ไวนัล(L), 闇の心力片, ◇毒強化Ⅱ
Geschrei Hall [Area 1] - See Map

Dark Archer (Lv363)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ไวนัล(L), 闇の心力片, ◇毒強化Ⅱ
Geschrei Hall [Area 1] - See Map

เอ็มบริโอ (Lv166)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต, เซเลสไทต์, ไวนัล(L), ◇เมดิคัลⅡ
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงอุมแบร์โต [Basement Floor 1] - See Map

ก็อบลิน (Lv217)
Drop: เขาของปลอม, ที่สวมหัวพังแล้ว, ไวนัล(L), ตุ๊กตามังกร
Attr: Earth
Weak: Fire
ดราฟทอร์ - See Map

ก็อบลิน (Lv219)
Drop: เขาของปลอม, ที่สวมหัวพังแล้ว, ไวนัล(L), ตุ๊กตามังกร
Attr: Earth
Weak: Fire
ดราฟทอร์ - See Map

Impesh (Lv244)
Drop: เซ็คเตอร์กิปส์, ไวนัล(L), เมล็ดพืช, ถั่วเหลือง
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
พื้นที่ป่าสปาร์กัส - See Map

Impesh (Lv245)
Drop: เซ็คเตอร์กิปส์, ไวนัล(L), เมล็ดพืช, ถั่วเหลือง
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Passive
พื้นที่ป่าสปาร์กัส - See Map

Ongo Ongo (Lv317)
Drop: หมวกเห็ด, เห็ดมีพิษ, 光の胞子, ไวนัล(L)
Attr: None
Weak: None
Forisco Plains East - See Map

Ongo Ongo (Lv319)
Drop: หมวกเห็ด, เห็ดมีพิษ, 光の胞子, ไวนัล(L)
Attr: None
Weak: None
Forisco Plains East - See Map

เพนดิล (Lv294)
Drop: โลหะแวววาว, เคียวแหลม, ไวนัล(L), ไนท์แค็ป
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Enina Palace [Area 1] - See Map

วิมป์ (Lv258)
Drop: กรงเล็บเกล็ดแข็ง, ไวนัล(L), เกล็ดแข็ง, เล็บคม
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งร้างไอน์ - See Map

วิมป์ (Lv260)
Drop: กรงเล็บเกล็ดแข็ง, ไวนัล(L), เกล็ดแข็ง, เล็บคม
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งร้างไอน์ - See Map

เอ็มบริโอ (Lv167)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต, เซเลสไทต์, ไวนัล(L), ◇เมดิคัลⅡ
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงอุมแบร์โต [Basement Floor 2] - See Map

เพนดิล (Lv295)
Drop: โลหะแวววาว, เคียวแหลม, ไวนัล(L), ไนท์แค็ป
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Enina Palace [Area 2] - See Map

Dark Archer (Lv366)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ไวนัล(L), 闇の心力片, ◇毒強化Ⅱ
Geschrei Hall [Area 3] - See Map

เพนดิล (Lv296)
Drop: โลหะแวววาว, เคียวแหลม, ไวนัล(L), ไนท์แค็ป
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Enina Palace [Area 3] - See Map

Lottery
Chests
Shop
Production
ไวนัล(L) x2 [Recovery]
Alchemy Lv92
1: เนื้อกระบองเพชร x10
2: เกลือ x3
3: ของแปลกๆบางอย่าง x5
Success A: ไวนัล(L) x3
Success B: ไวนัล(L) x4

Materials
ไวนัล(L) x2 [Recovery]
Alchemy Lv92
1: เนื้อกระบองเพชร x10
2: เกลือ x3
3: ของแปลกๆบางอย่าง x5
Success A: ไวนัล(L) x3
Success B: ไวนัล(L) x4

รีไวตาเข้มข้น(L) x3 [Recovery]
Alchemy Lv155
1: รีไวตา(XL) x5
2: ไวนัล(L) x4
3: ศิลาเวทย์มีรอยแตก x1
Success A: รีไวตาเข้มข้น(L) x6
Success B: รีไวตาเข้มข้น(L) x9


 


RPG Games


Useful Links