คุกกี้เวทมนตร์


Items
คุกกี้เวทมนตร์ [Collectibles]
เมื่อใช้แล้วจะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ได้ และกลับร่างเดิมเมื่อล็อกเอาท์ ※ใช้บนเกาะเท่านั้น

Lottery
Chests

 


RPG Games


Useful Links