รีเจล(L)


Items
รีเจล(L) [Recovery]
ฟื้นฟูHP300ต่อเนื่องเป็นระยะ ประมาณ1นาที

Monsters
เบิร์กซ์ (Lv223)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, รีเจล(L), ใบมีดมีลวดลาย, ◇สกิลDT
Attr: None
Weak: None
ทุ่งร้างคิลัวร์ - See Map

เบิร์กซ์ (Lv224)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, รีเจล(L), ใบมีดมีลวดลาย, ◇สกิลDT
Attr: None
Weak: None
ทุ่งร้างคิลัวร์ - See Map

ริเพรซา (Lv175)
Drop: เชื้อเพลิงใช้แล้ว, เลนส์สีแดง, รีเจล(L), ◇DEX+4
Attr: Fire
Weak: Water
คุกอัลกาอ็อท - See Map

ริเพรซา (Lv176)
Drop: เชื้อเพลิงใช้แล้ว, เลนส์สีแดง, รีเจล(L), ◇DEX+4
Attr: Fire
Weak: Water
คุกอัลกาอ็อท - See Map

สเกลิท (Lv175)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, มิธริล, รีเจล(L), ◇HP+400
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 1] - See Map

สเกลิท (Lv176)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, มิธริล, รีเจล(L), ◇HP+400
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 1] - See Map

สเกลิท (Lv180)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, มิธริล, รีเจล(L), ◇HP+400
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 1] - See Map

สเกลิท (Lv178)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, มิธริล, รีเจล(L), ◇HP+400
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 2] - See Map

ริเพรซา (Lv177)
Drop: เชื้อเพลิงใช้แล้ว, เลนส์สีแดง, รีเจล(L), ◇DEX+4
Attr: Fire
Weak: Water
คุกอัลกาอ็อท [Basement 2] - See Map

สเกลิท (Lv183)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, มิธริล, รีเจล(L), ◇HP+400
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงฮาเดส [Area 3] - See Map

Lottery
Chests
Shop
Production
รีเจล(L) x1 [Recovery]
Alchemy Lv94
1: เห็ดทำยา x2
2: ลูกไม้อร่อย x3
Success A: รีเจล(L) x2
Success B: รีเจล(L) x3

Materials
รีเจล(L) x1 [Recovery]
Alchemy Lv94
1: เห็ดทำยา x2
2: ลูกไม้อร่อย x3
Success A: รีเจล(L) x2
Success B: รีเจล(L) x3


 


RPG Games


Useful Links