รีเมจิก(L)


Items
Monsters
ดารุมะ (Lv155)
Drop: เศษไม้แตกๆ, รีเมจิก(L), หนวดอย่างหรู, ◇CRT+4
Attr: Dark
Weak: Light
หมู่บ้านยามาบาจิ - See Map

เดธเอนท์ (Lv264)
Drop: สร้อยคอแห่งความละอาย, เศษไม้ของเดธเอนท์, ใบไม้เล็ก, รีเมจิก(L)
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
ซากเหมืองโลโคโค - See Map

เดธเอนท์ (Lv266)
Drop: สร้อยคอแห่งความละอาย, เศษไม้ของเดธเอนท์, ใบไม้เล็ก, รีเมจิก(L)
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
ซากเหมืองโลโคโค - See Map

เอเฟ (Lv167)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต, รีเมจิก(L), มิธริล, มิธริลริง
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงอุมแบร์โต [Basement Floor 1] - See Map

ฟูลเมน (Lv130)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, รีเมจิก(L), หยาดน้ำแห่งลม, เซรามิค
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

ฟูลเมน (Lv131)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, รีเมจิก(L), หยาดน้ำแห่งลม, เซรามิค
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

กิลก็อบเบิล (Lv120)
Drop: เรดบอกซ์ A, รีเมจิก(L), ตาลอบโจมตี, ◇Gilgobble
Lv120 Gulie's Ambition [1] - See Map

โกลบุส (Lv140)
Drop: รีไวตา(L), รีเมจิก(L), ไวนัล(M), รีไวตาเข้มข้น(S)
Attr: None
Weak: None
ทุ่งซาร์ซิม - See Map

ก็อบลิน (Lv100)
Drop: ผ้าโพกหัวขาดแล้ว, เหล็กดามัสกัส, รีเมจิก(L), หนวด
Attr: Fire
Weak: Water
แหล่งโจรชุม - See Map

ก็อบลิน (Lv103)
Drop: ผ้าโพกหัวขาดแล้ว, เหล็กดามัสกัส, รีเมจิก(L), หนวด
Attr: Fire
Weak: Water
แหล่งโจรชุม - See Map

น้ำแข็งนักรบ (Lv100)
Drop: เรดบอกซ์ A, รีเมจิก(L), โอริคัลคุม, ◇นักรบน้ำแข็ง
Lv100 Initiation of Darkness [1] - See Map

บุรุษหน้ากาก (Lv200)
Drop: รีไวตา(L), รีเมจิก(L), ยาเสริมพลัง, ยาเสริมเวทย์
Attr: None
Weak: None
ป่าเอวจี - See Map

พญานาค (Lv155)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เดย์แพ็ค
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงเอนไซธ์ [Basement Floor 1] - See Map

ทิโมเรีย (Lv250)
Drop: ◇เสริมแสงⅠ, โรสออร่า, รีเมจิก(L), ขนนกเรืองแสง
Attr: Light
Weak: Dark
ประตูวิหาร [Area 1] - See Map

โทเดล (Lv170)
Drop: รีเมจิก(L), รีไวตา(L), Alchemy Tools, Chasing Tools
Attr: None
Weak: None
เขตดิกิต - See Map

เอเฟ (Lv169)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งชีวิต, รีเมจิก(L), มิธริล, มิธริลริง
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงอุมแบร์โต [Basement Floor 2] - See Map

พญานาค (Lv156)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เดย์แพ็ค
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงเอนไซธ์ [Basement Floor 2] - See Map

Ice Knight (Lv328)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
Celasmapaty the Ice Castle [Floor 3] - See Map

Ice Knight (Lv329)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
Celasmapaty the Ice Castle [Floor 3] - See Map

Ice Knight (Lv330)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
Celasmapaty the Ice Castle [Floor 3] - See Map

พญานาค (Lv156)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เดย์แพ็ค
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงเอนไซธ์ [Basement Floor 3] - See Map

ทิโมเรีย (Lv251)
Drop: ขนนกเรืองแสง, รีเมจิก(L), โรสออร่า, ◇เสริมแสงⅠ
Attr: Light
Weak: Dark
ประตูวิหาร [Area 3] - See Map

ทิโมเรีย (Lv252)
Drop: ขนนกเรืองแสง, รีเมจิก(L), โรสออร่า, ◇เสริมแสงⅠ
Attr: Light
Weak: Dark
ประตูวิหาร [Area 3] - See Map

Ovisnow (Lv277)
Drop: ◇สกิลDT, ふかふか綿毛, รีเมจิก(L), ผ้าขาดๆ
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [East] - See Map

Ovisnow (Lv279)
Drop: ◇สกิลDT, ふかふか綿毛, รีเมจิก(L), ผ้าขาดๆ
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [East] - See Map

Ovisnow (Lv276)
Drop: ◇สกิลDT, ふかふか綿毛, ผ้าขาดๆ, รีเมจิก(L)
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [West] - See Map

Ovisnow (Lv279)
Drop: ◇สกิลDT, ふかふか綿毛, ผ้าขาดๆ, รีเมจิก(L)
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [West] - See Map

Ovisnow (Lv275)
Drop: รีเมจิก(L), ◇สกิลDT, ふかふか綿毛, ผ้าขาดๆ
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [Center] - See Map

Ovisnow (Lv277)
Drop: รีเมจิก(L), ◇สกิลDT, ふかふか綿毛, ผ้าขาดๆ
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [Center] - See Map

Ovisnow (Lv280)
Drop: ◇สกิลDT, ผ้าขาดๆ, รีเมจิก(L), ふかふか綿毛
Attr: None
Weak: None
Xmas Forest [North] - See Map

อาเรนี (Lv131)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [36] - See Map

อาเรนี (Lv134)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [36] - See Map

อาเรนี (Lv136)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [37] - See Map

อาเรนี (Lv136)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [38] - See Map

พญานาค (Lv174)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

พญานาค (Lv175)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [58] - See Map

พญานาค (Lv179)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [59] - See Map

Ice Knight (Lv262)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [111] - See Map

Ice Knight (Lv264)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [112] - See Map

Ice Knight (Lv266)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [113] - See Map

Ice Knight (Lv268)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [114] - See Map

Lottery
Chests
Shop
Blacksmith
อาร์โทเซีย [Armor]
1: มีเลส x1
2: อัญมณีแห่งสายฟ้า x1
3: โอริคัลคุม x1
4: รีเมจิก(L) x50
ท่าเรือสปาร์กัส

Production
รีเมจิก(L) x5 [Recovery]
Alchemy Lv35
1: ดอกไม้ยักษ์ x6
2: ใบไม้เอนท์ x10
Success A: รีเมจิก(L) x7
Success B: รีเมจิก(L) x9

รีเมจิก(L) x10 [Recovery]
Alchemy Lv53
1: ดอกไม้ยักษ์ x6
2: ใบไม้เอนท์ x19
Success A: รีเมจิก(L) x12
Success B: รีเมจิก(L) x15

รีเมจิก(L) x8 [Recovery]
Alchemy Lv85
1: ลูกไม้เปรี้ยว x6
2: ดอกไม้ยักษ์ x6
3: ใบไม้เอนท์ x6
Success A: รีเมจิก(L) x10
Success B: รีเมจิก(L) x12

Materials
◇ธริฟต์Ⅰ x1 [Crystas]
Alchemy Lv30
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x1
2: รีเมจิก(L) x2

รีเมจิก(L) x5 [Recovery]
Alchemy Lv35
1: ดอกไม้ยักษ์ x6
2: ใบไม้เอนท์ x10
Success A: รีเมจิก(L) x7
Success B: รีเมจิก(L) x9

รีเมจิก(L) x10 [Recovery]
Alchemy Lv53
1: ดอกไม้ยักษ์ x6
2: ใบไม้เอนท์ x19
Success A: รีเมจิก(L) x12
Success B: รีเมจิก(L) x15

◇MP+90 x1 [Crystas]
Alchemy Lv65
1: รีเมจิก(L) x1
2: ◇INT+2 x1

รีเมจิก(L) x8 [Recovery]
Alchemy Lv85
1: ลูกไม้เปรี้ยว x6
2: ดอกไม้ยักษ์ x6
3: ใบไม้เอนท์ x6
Success A: รีเมจิก(L) x10
Success B: รีเมจิก(L) x12

รีเมจิกเข้มข้น(S) x3 [Recovery]
Alchemy Lv114
1: รีเมจิก(L) x3
2: ไวนัล(S) x3
3: ดอกคูล x3
Success A: รีเมจิกเข้มข้น(S) x4
Success B: รีเมจิกเข้มข้น(S) x5


 


RPG Games


Useful Links