เหล้ารีไวตาคัดอย่างด


Items
เหล้ารีไวตาคัดอย่างด [Recovery]
ฟื้นฟูHPแบบไม่แน่นอน ไม่ควรดื่มมากเกินไป
Notes: About 10% to 55% of the maximum HP. About an average of 40%

Monsters
cherente (Lv200)
Drop: เศษไม้แตกๆ, เชอรี่, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [1] - See Map

sakuramari (Lv200)
Drop: ด้ายขนสัตว์เส้นเล็ก, เหล้าน้ำเต้า, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [1] - See Map

westward demon (Lv200)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, ซากุระโมจิ, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [1] - See Map

cherente (Lv200)
Drop: เศษไม้แตกๆ, เชอรี่, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [2] - See Map

sakuramari (Lv200)
Drop: ด้ายขนสัตว์เส้นเล็ก, เหล้าน้ำเต้า, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [2] - See Map

westward demon (Lv200)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, ซากุระโมจิ, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [2] - See Map

cherente (Lv200)
Drop: เศษไม้แตกๆ, เชอรี่, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [3] - See Map

sakuramari (Lv200)
Drop: ด้ายขนสัตว์เส้นเล็ก, เหล้าน้ำเต้า, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [3] - See Map

westward demon (Lv200)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, ซากุระโมจิ, เหล้ารีไวตา, เหล้ารีไวตาคัดอย่างด
new swordsman event [3] - See Map

Lottery
Chests
Shop
Materials
ซุปหูฉลาม x1 [Strengthening]
Cooking Lv100
1: เหล้ารีไวตาคัดอย่างด x1
2: เนื้อไก่ x1
3: หูฉลาม x2
4: เกลือ x1
Success A: ซุปหูฉลาม x2
Success B: ซุปหูฉลาม x3


 


RPG Games


Useful Links