การ์ด


Skills

การ์ด
เสริมการป้องกันการโจมตี ลดความเสียหายที่เกิดกับเป้าหมาย
Lv 140
การ์ด
      Paladin


 


RPG Games


Useful Links