ดีเฟนส์


Skills

ดีเฟนส์
เพิ่มความต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธ ทำให้พลังป้องกัน(DEF)เพิ่มขึ้น
Lv 140
ดีเฟนส์
      Paladin


 


RPG Games


Useful Links