รีแล็กซ์


Skills

รีแล็กซ์
ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งกายและใจ ทำให้การฟื้นฟูอัตโนมัติเพิ่มขึ้น
Lv 140
รีแล็กซ์
      Gladiator


 


RPG Games


Useful Links