เบอร์เซิร์ก


Skills

เบอร์เซิร์ก
โจมตีสุดกำลังโดยไม่สนการป้องกัน เมื่อใช้สกิลMPที่มีจะถูกใช้ทั้งหมด ผลของสกิลจะคงอยู่ตามMPที่ใช้
Lv 70
เบอร์เซิร์ก
      Quest - Berserk 1

Quests
Skill Reward: Berserk 1
Requirement: Knight - Lv70
Objective

 


RPG Games


Useful Links