โพรเทคชัน


Skills

โพรเทคชัน
เป็นสกิลป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธ ช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับตัวเอง
Lv 70
โพรเทคชัน
      App. Knight


 


RPG Games


Useful Links