ท่าเรือฮาวเฟน


Monsters
อาบาซา (Lv145)
Drop: เข็มแหลม, ซาชิมิ, เหล็กดามัสกัส, ◇MP+9%
Attr: Water
Weak: Wind
ท่าเรือฮาวเฟน - See Map

อาบาซา (Lv146)
Drop: เข็มแหลม, ซาชิมิ, เหล็กดามัสกัส, ◇MP+9%
Attr: Water
Weak: Wind
ท่าเรือฮาวเฟน - See Map

ปอลโป (Lv146)
Drop: เปลือกหอยร้าว, ขาปลาหมึก, เทอร์ควอยส์, ◇INT・CRT+2
Attr: Water
Weak: Wind
ท่าเรือฮาวเฟน - See Map

ปอลโป (Lv147)
Drop: เปลือกหอยร้าว, ขาปลาหมึก, เทอร์ควอยส์, ◇INT・CRT+2
Attr: Water
Weak: Wind
ท่าเรือฮาวเฟน - See Map

สแควโร (Lv148)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, หูฉลาม, มิธริล, เศษผลึกแก้ว
Attr: Wind
Weak: Earth
ท่าเรือฮาวเฟน - See Map


 


RPG Games


Useful Links