ป่าลับมอสก์


Monsters
ไดม์ (Lv262)
Drop:
Attr: Wind
Weak: Earth
ป่าลับมอสก์ - See Map

Dym (Lv303)
Drop: เศษเกราะทหารเกราะหนั, ชิ่นส่วนดาบเล็ก, ดาบเล็กของอัศวิน, ▲ดิม
Attr: Wind
Weak: Earth
ป่าลับมอสก์ - See Map

กูเอนอน (Lv231)
Drop: เล็บลิง, หนังอย่างหนา, รีไวตาเข้มข้น(M), โอริคัลคุม
Attr: None
Weak: None
Aggr: Active
ป่าลับมอสก์ - See Map

กูเอนอน (Lv232)
Drop: เล็บลิง, หนังอย่างหนา, รีไวตาเข้มข้น(M), โอริคัลคุม
Attr: None
Weak: None
Aggr: Active
ป่าลับมอสก์ - See Map

คิจิมู (Lv229)
Drop: ผลปาล์ม, ยางต้นปาล์ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนแห่งความมุ่งมั่น
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ป่าลับมอสก์ - See Map

คิจิมู (Lv230)
Drop: ผลปาล์ม, ยางต้นปาล์ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนแห่งความมุ่งมั่น
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ป่าลับมอสก์ - See Map

Rufati (Lv303)
Drop: เศษเกราะทหารเกราะหนั, ชิ้นส่วนค้อนใหญ่, ค้อนใหญ่ของอัศวิน, ▲ลูฟาติ
Attr: Earth
Weak: Fire
ป่าลับมอสก์ - See Map

รูฟฟาตี้ (Lv260)
Drop:
Attr: Earth
Weak: Fire
ป่าลับมอสก์ - See Map

ไซมิริ (Lv230)
Drop: กระดูกแหลม, หนังสัตว์บางและทน, ◇HPสัตว์เลี้ยงⅠ, หางลายทาง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
ป่าลับมอสก์ - See Map


 


RPG Games


Useful Links