พื้นที่ระเบิดลงมาเรล


Monsters
ชาคาล (Lv176)
Drop: หนังทนทาน, หนังสัตว์บางและทน, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, แหวนนายพราน
Attr: None
Weak: None
พื้นที่ระเบิดลงมาเรล - See Map

ชาคาล (Lv177)
Drop: หนังทนทาน, หนังสัตว์บางและทน, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, แหวนนายพราน
Attr: None
Weak: None
พื้นที่ระเบิดลงมาเรล - See Map

คิจิมู (Lv178)
Drop: ท่อนไม้ที่ไหม้แล้ว, น้ำหวานดอกไม้, สมุนไพร, การ์ดริง
Attr: Fire
Weak: Water
พื้นที่ระเบิดลงมาเรล - See Map

เพรทาจ (Lv179)
Drop: เศษเกราะแข็ง, เฮมาไทท์, โอริคัลคุม, ◇HP+500
Attr: Light
Weak: Dark
พื้นที่ระเบิดลงมาเรล - See Map


 


RPG Games


Useful Links