โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50


Monsters
เดธชิโร (Lv32)
Drop: เนื้อค้างคาว, ★มหานครโซเฟีย, เขี้ยวค้างคาว, ปีกค้างคาว
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [1] - See Map

สเกลตัน (Lv35)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [1] - See Map

สไลม์ (Lv33)
Drop: น้ำมันขุ่น, หยุ่นๆสีน้ำเงิน, ด้ายขนสัตว์สีแดง, โบว์ชมพู
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [1] - See Map

เฮลฮาวด์ (Lv38)
Drop: หนังสัตว์, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เนื้อแข็ง, ◇AGI+1
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Over-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [2] - See Map

สเกลตัน (Lv37)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [2] - See Map

สไลม์ (Lv35)
Drop: น้ำมันขุ่น, หยุ่นๆสีน้ำเงิน, ด้ายขนสัตว์สีแดง, โบว์ชมพู
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [2] - See Map

เรส (Lv43)
Drop: ผ้าลายลูกไม้, เศษเคียว, ผ้าเก่าๆ, หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [3] - See Map

สเกลตัน (Lv40)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [3] - See Map

สไลม์ (Lv38)
Drop: น้ำมันขุ่น, หยุ่นๆสีน้ำเงิน, ด้ายขนสัตว์สีแดง, โบว์ชมพู
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [3] - See Map

เฮลฮาวด์ (Lv45)
Drop: หนังสัตว์, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เนื้อแข็ง, ◇AGI+1
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Over-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [4] - See Map

มิมิค (Lv48)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [4] - See Map

สเกลตัน (Lv42)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [4] - See Map

คอร์กลูม (Lv61)
Drop: หยุ่นๆสีน้ำเงิน, อดามันไทต์, ◇คอร์กรูม, โบว์คู่
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [5] - See Map

สไลม์ (Lv30)
Drop: น้ำมันขุ่น, หยุ่นๆสีน้ำเงิน, ด้ายขนสัตว์สีแดง, โบว์ชมพู
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [5] - See Map

เรส (Lv49)
Drop: ผ้าลายลูกไม้, เศษเคียว, ผ้าเก่าๆ, หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [6] - See Map

มิมิค (Lv50)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [6] - See Map

สเกลตัน (Lv46)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [6] - See Map

ลาวาโกเลม (Lv53)
Drop: ชิ้นส่วนโกเลม, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ, ไอรอนริง
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [7] - See Map

มิมิค (Lv50)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [7] - See Map

สเกลตัน (Lv46)
Drop: กระดูกแข็ง, ฟันคนตาย, เหล็กดามัสกัส, หมวกเก่าๆ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [7] - See Map

โกอัตล์ (Lv59)
Drop: หนังงู, ลิ้นเล็ก, หางงู, กำไลหนังงู
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [8] - See Map

อิทแซมนา (Lv56)
Drop: เกล็ดร้อนระอุ, เนื้อย่าง, ทามาฮากาเนะ, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [8] - See Map

มิมิค (Lv57)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [8] - See Map

โกอัตล์ (Lv60)
Drop: หนังงู, ลิ้นเล็ก, หางงู, กำไลหนังงู
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [9] - See Map

อิทแซมนา (Lv56)
Drop: เกล็ดร้อนระอุ, เนื้อย่าง, ทามาฮากาเนะ, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [9] - See Map

ลาวาโกเลม (Lv58)
Drop: ชิ้นส่วนโกเลม, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ, ไอรอนริง
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [9] - See Map

มิโนทอรัส (Lv76)
Drop: เขามิโนทอรัส, โอริคัลคุม, สเทียร์, ◇มิโนทอรัส
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [10] - See Map

ลาวา (Lv62)
Drop: น้ำมันร้อน, หยุ่นๆสีแดง, หยาดน้ำแห่งไฟ, กระบังหน้าผากจอมเวทย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

เนฟีล (Lv61)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv64)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv65)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, มิธริล
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

ลาวา (Lv69)
Drop: น้ำมันร้อน, หยุ่นๆสีแดง, หยาดน้ำแห่งไฟ, กระบังหน้าผากจอมเวทย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

เนฟีล (Lv67)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

แดร็กนอฟ (Lv73)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกร, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ดาบสั้นใหม่
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [13] - See Map

เนฟีล (Lv68)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, ยาแก้พิษ, เหล็กดามัสกัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [13] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv71)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [13] - See Map

แดร็กนอฟ (Lv74)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกร, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ดาบสั้นใหม่
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [14] - See Map

ลาวา (Lv72)
Drop: น้ำมันร้อน, หยุ่นๆสีแดง, หยาดน้ำแห่งไฟ, กระบังหน้าผากจอมเวทย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [14] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv77)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [14] - See Map

หัวหน้าแก๊งโคลอน (Lv92)
Drop: ลูกไม้ฝาด, มิธริล, เคลมอร์หัวหน้าแก๊ง, ◇หัวหน้าแก๊งโคลอน
Attr: None
Weak: None
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

Colon (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

โคลอน (Lv5)
Drop: ใบโคลอน, กระสอบโคลอน, ลูกไม้, กิ่งไม้
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [15] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv80)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, มิธริล
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [16] - See Map

ดรากิสต์ (Lv78)
Drop:
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [16] - See Map

แดร็กนอฟ (Lv75)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกร, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ดาบสั้นใหม่
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [16] - See Map

เอนตี (Lv84)
Drop: ผ้าเอนที, เคียวหัก, ผ้าเก่าๆ, ไหมชั้นเลิศ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [17] - See Map

กากอยล์ (Lv83)
Drop: ปีกหิน, เศษกากอยล์, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [17] - See Map

เนฟีล (Lv81)
Drop: ด้ายใยแมงมุม, ตาแมงมุม, เหล็กดามัสกัส, ยาแก้พิษ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [17] - See Map

Dragist (Lv78)
Drop: เล็บมังกร, รีเจล(S), รีไวตา(L), ผ้าสีดำ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [18] - See Map

ดรากิสต์ (Lv86)
Drop: เล็บมังกร, รีเจล(S), รีไวตา(L), ผ้าสีดำ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [18] - See Map

เอนตี (Lv88)
Drop: ผ้าเอนที, เคียวหัก, ผ้าเก่าๆ, ไหมชั้นเลิศ
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [18] - See Map

กากอยล์ (Lv87)
Drop: ปีกหิน, เศษกากอยล์, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [18] - See Map

กากอยล์ (Lv87)
Drop: ปีกหิน, เศษกากอยล์, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [19] - See Map

เนฟีเลสต์ (Lv89)
Drop: ใยแมงมุม, ตาแมงมุม, วัคซีน(พิษ), ซอร์ชิเอร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [19] - See Map

สกอร์เปีย (Lv90)
Drop: เล็บสกอร์เปีย, เปลือกสกอร์เปีย, เฮมาไทท์, ◇สกอร์เปีย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [19] - See Map

มังกรพฤกษานีเพนส์ (Lv107)
Drop: กระดูกไม้, โอริคัลคุม, โบว์คู่แดง, ◇นีเพนส์
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [20] - See Map

หางมังกรพฤกษา (Lv100)
Drop: กระดูกไม้, รีไวตา(L), มิธริล, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [20] - See Map

บรอชเชอร์ (Lv90)
Drop: หนังทหารกบ, รีไวตา(L), เศษเกราะกบ, แหวนดามัสกา
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [21] - See Map

เฟลมบรอช (Lv94)
Drop: หนังกบแดง, เนื้อกบย่าง, เฮมาไทท์, ◇ATK+10
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [21] - See Map

มอลบรอช (Lv92)
Drop: ลูกตากบม่วง, หนังกบม่วง, เนื้อกบ, ◇HIT+25
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [21] - See Map

บรอช (Lv97)
Drop: กระดูกสันหลังกบ, เนื้อกบ, เหล็กดามัสกัส, หยดน้ำ
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [22] - See Map

บรอชเชอร์ (Lv95)
Drop: หนังทหารกบ, รีไวตา(L), เศษเกราะกบ, แหวนดามัสกา
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [22] - See Map

มอลบรอช (Lv93)
Drop: ลูกตากบม่วง, หนังกบม่วง, เนื้อกบ, ◇HIT+25
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [22] - See Map

บรอช (Lv100)
Drop: กระดูกสันหลังกบ, เนื้อกบ, เหล็กดามัสกัส, หยดน้ำ
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [23] - See Map

มอลบรอช (Lv102)
Drop: ลูกตากบม่วง, หนังกบม่วง, เนื้อกบ, ◇HIT+25
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [23] - See Map

วานิลลาบรอช (Lv98)
Drop: ลูกตากบขาว, เนื้อกบ, หนังสีขาว, ◇MATK+10
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [23] - See Map

บรอชเชอร์ (Lv106)
Drop: หนังทหารกบ, รีไวตา(L), เศษเกราะกบ, แหวนดามัสกา
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [24] - See Map

เฟลมบรอช (Lv103)
Drop: หนังกบแดง, เนื้อกบย่าง, เฮมาไทท์, ◇ATK+10
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [24] - See Map

วานิลลาบรอช (Lv104)
Drop: ลูกตากบขาว, เนื้อกบ, หนังสีขาว, ◇MATK+10
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [24] - See Map

บรอชชีส์ (Lv125)
Drop: กระดูกสันหลังราชากบ, โครเมียม, ที่ติดผมสีดำC, ◇บรอชชีส์
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [25] - See Map

เฮลฮาวด์ (Lv109)
Drop: หนังสัตว์, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เนื้อแข็ง, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [26] - See Map

ฮาวด์ (Lv108)
Drop: เล็บสัตว์, หนังสัตว์, เขาอ่อนสัตว์, ◇HP+300
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [26] - See Map

ริโออีค (Lv111)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ◇AGI・DEX+1
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [26] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv113)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [27] - See Map

เฮลฮาวด์ (Lv116)
Drop: หนังสัตว์, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เนื้อแข็ง, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [27] - See Map

ฮาวด์ (Lv114)
Drop: เล็บสัตว์, หนังสัตว์, เขาอ่อนสัตว์, ◇HP+300
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [27] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv116)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, หยาดน้ำแห่งความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [28] - See Map

ฮาวด์ (Lv118)
Drop: เล็บสัตว์, หนังสัตว์, เขาอ่อนสัตว์, ◇HP+300
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [28] - See Map

ริโออีค (Lv115)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ◇AGI・DEX+1
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [28] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv122)
Drop: เล็บแหลมของสัตว์ป่า, หนังสัตว์สีดำ, คาร์เนเลียน, ขวดความมืด
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [29] - See Map

เฮลฮาวด์ (Lv119)
Drop: หนังสัตว์, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, เนื้อแข็ง, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [29] - See Map

ริโออีค (Lv120)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, เล็บแหลมของสัตว์ป่า, ไวนัล(S), ◇AGI・DEX+1
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [29] - See Map

เซอร์เบรัส (Lv132)
Drop: หนังสัตว์สีดำขลับ, เขี้ยวแหลม, ชาตองฮาร์, ◇เซอร์เบรัส
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [30] - See Map

ฮารารา (Lv120)
Drop: หนังหนา, เนื้อชิ้นใหญ่, หนังสัตว์ชั้นเลิศ, ซาเจสคัลท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [31] - See Map

ฮารารา (Lv121)
Drop: หนังหนา, เนื้อชิ้นใหญ่, หนังสัตว์ชั้นเลิศ, ซาเจสคัลท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [31] - See Map

ลิลลี (Lv123)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, น้ำหวานดอกไม้, รีไวตา(L), ◇INT+3
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [31] - See Map

ฮารารา (Lv124)
Drop: หนังหนา, เนื้อชิ้นใหญ่, หนังสัตว์ชั้นเลิศ, ซาเจสคัลท์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [32] - See Map

ลิลลี (Lv122)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, น้ำหวานดอกไม้, รีไวตา(L), ◇INT+3
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [32] - See Map

หม้อแกงลิง (Lv125)
Drop: เถาไม้ทนทาน, น้ำย่อย, สมุนไพร, ◇DEX+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [32] - See Map

ลิลลี (Lv125)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, น้ำหวานดอกไม้, รีไวตา(L), ◇INT+3
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [33] - See Map

หม้อแกงลิง (Lv127)
Drop: เถาไม้ทนทาน, น้ำย่อย, สมุนไพร, ◇DEX+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [33] - See Map

ชิรุวะไนท์ (Lv126)
Drop: ดาบบิ่น, เพทาย, ไวนัล(M), วิกเกิลคัลท์
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [33] - See Map

หม้อแกงลิง (Lv128)
Drop: เถาไม้ทนทาน, น้ำย่อย, สมุนไพร, ◇DEX+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [34] - See Map

ชิรุวะไนท์ (Lv129)
Drop: ดาบบิ่น, เพทาย, ไวนัล(M), วิกเกิลคัลท์
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [34] - See Map

ชิรุวะไนท์ (Lv130)
Drop: ดาบบิ่น, เพทาย, ไวนัล(M), วิกเกิลคัลท์
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [34] - See Map

โบทาเนียน (Lv146)
Drop: ใบแห่งชีวิต, มอสพันปี, ไฮบิสคัส, ◇โบทาเนียน
Attr: Earth→Wind
Weak: Fire→Earth
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [35] - See Map

อาเรนี (Lv131)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [36] - See Map

อาเรนี (Lv134)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [36] - See Map

อีวิลซอร์ด (Lv132)
Drop: ดาบหัก, ใบมีดคม, เหล็กดามัสกัส, ◇STR+3
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [36] - See Map

อาเรนี (Lv136)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [37] - See Map

อีวิลซอร์ด (Lv133)
Drop: ดาบหัก, ใบมีดคม, เหล็กดามัสกัส, ◇STR+3
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [37] - See Map

อีวิลซอร์ด (Lv134)
Drop: ดาบหัก, ใบมีดคม, เหล็กดามัสกัส, ◇STR+3
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [37] - See Map

อาเรนี (Lv136)
Drop: ขาผอมเพรียว, รีเมจิก(L), ยาพิษรุนแรง, วีคริง
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [38] - See Map

ไฟร์เบรด (Lv138)
Drop: ใบมีดหนัก, หินลับมืดก้อนเล็ก, มิธริล, แหวนมิธริล
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [38] - See Map

ไฟร์เบรด (Lv139)
Drop: ใบมีดหนัก, หินลับมืดก้อนเล็ก, มิธริล, แหวนมิธริล
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [38] - See Map

ไฟร์เบรด (Lv139)
Drop: ใบมีดหนัก, หินลับมืดก้อนเล็ก, มิธริล, แหวนมิธริล
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [39] - See Map

อัศวินผู้ถูกลืม (Lv200)
Drop: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, โอริคัลคุม, ทิลฟิง, ◇อัศวินผู้ถูกลืม
Attr: Light
Weak: Dark
Exp: 350,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [39] - See Map

เชลาโทรเป (Lv137)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ◇ชาร์ปเนสⅡ, เซรามิค
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [39] - See Map

เชลาโทรเป (Lv140)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, ◇ชาร์ปเนสⅡ, เซรามิค
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [39] - See Map

ดาเอมอน (Lv158)
Drop: ดาบวิญญาณหัก, โอริคัลคุม, หน้ากากเออร์เดล, ◇ดาเอมอน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [40] - See Map

古代槍士 (Lv142)
Drop: ใบมีดหนัก, ยาแม่นยำ, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, หนวดเขี้ยว
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [41] - See Map

古代剣士 (Lv140)
Drop: ดาบบิ่น, เฮมาไทท์, วัคซีนพิเศษ, กำไลโครงกระดูก
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [41] - See Map

古代剣士 (Lv141)
Drop: ดาบบิ่น, เฮมาไทท์, วัคซีนพิเศษ, กำไลโครงกระดูก
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [41] - See Map

古代槍士 (Lv142)
Drop: ใบมีดหนัก, ยาแม่นยำ, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, หนวดเขี้ยว
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [42] - See Map

古代槍士 (Lv143)
Drop: ใบมีดหนัก, ยาแม่นยำ, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, หนวดเขี้ยว
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [42] - See Map

古代剣士 (Lv140)
Drop: ดาบบิ่น, เฮมาไทท์, วัคซีนพิเศษ, กำไลโครงกระดูก
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [42] - See Map

古代騎士 (Lv144)
Drop: ดาบบิ่น, มิธริล, สมุนไพร, แหวนนักดาบเวทย์
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [43] - See Map

古代騎士 (Lv145)
Drop: ดาบบิ่น, มิธริล, สมุนไพร, แหวนนักดาบเวทย์
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [43] - See Map

古代槍士 (Lv142)
Drop: ใบมีดหนัก, ยาแม่นยำ, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, หนวดเขี้ยว
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [43] - See Map

古代闘士 (Lv146)
Drop: หมัดนักสู้, หมัดยักษ์, รีไวตา(L), ◇VIT+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [44] - See Map

古代闘士 (Lv147)
Drop: หมัดนักสู้, หมัดยักษ์, รีไวตา(L), ◇VIT+3
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [44] - See Map

古代騎士 (Lv144)
Drop: ดาบบิ่น, มิธริล, สมุนไพร, แหวนนักดาบเวทย์
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [44] - See Map

冥界の案内人 (Lv205)
Drop: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, โอริคัลคุม, หยาดน้ำแห่งความมืด, ซีเลโบว์
Attr: Dark
Weak: Light
Exp: 530,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [44] - See Map

デュラハン (Lv170)
Drop: เศษเกราะดูลาฮาน, โอริคัลคุม, เรดสเปียร์, ◇ดูลาฮาน
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [45] - See Map

デュラハン (Lv255)
Drop: เศษเกราะดูลาฮาน, โอริคัลคุม, เรดสเปียร์, ◇ดูลาฮาน
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [45] - See Map

สกายฟิช (Lv148)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, ปีกแมลงคม, ◇ฟื้นฟูMP+5, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [46] - See Map

เวนดาวาล (Lv151)
Drop: เปลือกแข็งแรงทนทาน, เขี้ยวล่างยักษ์, เทอร์ควอยส์, ◇ฟื้นฟูHP+14
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [46] - See Map

เวสปา (Lv149)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), ช่อดอกไม้แสนสวย
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [46] - See Map

มาลิคิตา (Lv153)
Drop: เปลือกแมลง, เปลือกสวยงาม, มิธริล, เทมเพสคลอว์
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [47] - See Map

เวนดาวาล (Lv151)
Drop: เปลือกแข็งแรงทนทาน, เขี้ยวล่างยักษ์, เทอร์ควอยส์, ◇ฟื้นฟูHP+14
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [47] - See Map

เวสปา (Lv150)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), ช่อดอกไม้แสนสวย
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [47] - See Map

มาลิคิตา (Lv153)
Drop: เปลือกแมลง, เปลือกสวยงาม, มิธริล, เทมเพสคลอว์
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [48] - See Map

สกายฟิช (Lv155)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, ปีกแมลงคม, ◇ฟื้นฟูMP+5, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [48] - See Map

เวนดาวาล (Lv152)
Drop: เปลือกแข็งแรงทนทาน, เขี้ยวล่างยักษ์, เทอร์ควอยส์, ◇ฟื้นฟูHP+14
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [48] - See Map

มาลิคิตา (Lv154)
Drop: เปลือกแมลง, เปลือกสวยงาม, มิธริล, เทมเพสคลอว์
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [49] - See Map

สกายฟิช (Lv155)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, ปีกแมลงคม, ◇ฟื้นฟูMP+5, หยาดน้ำแห่งลม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [49] - See Map

เวสปา (Lv157)
Drop: ปีกแมลงขาดๆ, เข็มแหลม, วัคซีน(อัมพาต), ช่อดอกไม้แสนสวย
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [49] - See Map

ベルゼブブ (Lv182)
Drop: มงกุฎที่พังแล้ว, ครีบปลาโปร่งแสง, คาโรนามัสกา, ◇เบลเซบับ
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [50] - See Map


Lottery

 


RPG Games


Useful Links