โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150


Monsters
Chakal (Lv240)
Drop: หนังสัตว์, ฟันสัตว์, ผ้าเก่าๆ, เขี้ยวอันเล็ก
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [101] - See Map

Luleps (Lv243)
Drop: เขาสั้นสีขาว, ขนสีขาว, หูของกระต่าย, หนังสัตว์นุ่มฟู
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [101] - See Map

Porge (Lv243)
Drop: ขนนกทนทน, สายลมอ่อนๆ, เล็บคม, ขนปีกนก
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [101] - See Map

Chakal (Lv243)
Drop: หนังสัตว์, ฟันสัตว์, ผ้าเก่าๆ, เขี้ยวอันเล็ก
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [102] - See Map

Luleps (Lv245)
Drop: เขาสั้นสีขาว, ขนสีขาว, หูของกระต่าย, หนังสัตว์นุ่มฟู
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [102] - See Map

Porge (Lv245)
Drop: ขนนกทนทน, สายลมอ่อนๆ, เล็บคม, ขนปีกนก
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [102] - See Map

Chakal (Lv245)
Drop: หนังสัตว์, ฟันสัตว์, ผ้าเก่าๆ, เขี้ยวอันเล็ก
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [103] - See Map

Luleps (Lv247)
Drop: เขาสั้นสีขาว, ขนสีขาว, หูของกระต่าย, หนังสัตว์นุ่มฟู
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [103] - See Map

Porge (Lv247)
Drop: ขนนกทนทน, สายลมอ่อนๆ, เล็บคม, ขนปีกนก
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [103] - See Map

Chakal (Lv247)
Drop: หนังสัตว์, ฟันสัตว์, ผ้าเก่าๆ, เขี้ยวอันเล็ก
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [104] - See Map

Luleps (Lv250)
Drop: เขาสั้นสีขาว, ขนสีขาว, หูของกระต่าย, หนังสัตว์นุ่มฟู
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [104] - See Map

Porge (Lv250)
Drop: ขนนกทนทน, สายลมอ่อนๆ, เล็บคม, ขนปีกนก
Attr: Wind
Weak: Earth
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [104] - See Map

Agni (Lv250)
Drop: 残り火, ถ่านหิน, テラスサイス, ◇アグニ
Exp: 190,750
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [105] - See Map

Cockatrice (Lv250)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Dragnof (Lv250)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Mooth (Lv250)
Drop: เล็บหนู, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Rakelter (Lv252)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Cockatrice (Lv252)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Dragnof (Lv254)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Mooth (Lv252)
Drop: เล็บหนู, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Rakelter (Lv252)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Cockatrice (Lv254)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Dragnof (Lv254)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Mooth (Lv256)
Drop: เล็บหนู, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Rakelter (Lv254)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Cockatrice (Lv258)
Drop: ปีกค็อกคาทริส, จงอยปากใหญ่, ดินเหนียว, เพชร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Dragnof (Lv256)
Drop: เล็บมังกร, เขี้ยวมังกรอันเล็ก, ดาบเล็กหัก, ◇STR+6
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Mooth (Lv256)
Drop: เล็บหนู, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Rakelter (Lv256)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Frigate (Lv260)
Drop: 鋼鉄の装甲板, 不発弾, 近代化サイス, ◇フリゲート
Exp: 200,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [110] - See Map

Armor Trooper (Lv262)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, 兵隊の証, โลหะแข็งแรง, หน้ากากอบิซัล
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [111] - See Map

Azgob (Lv262)
Drop: เขาอ่อน, เศษหอกแหลม, เศษเกราะสีเทา, อาร์เจนท์ริง
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [111] - See Map

Ice Knight (Lv262)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [111] - See Map

Nisarma (Lv262)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, โซ่ที่ขาดแล้ว, เศษหอก, โซลัวโค้ท
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: OverActive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [111] - See Map

Armor Trooper (Lv264)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, 兵隊の証, โลหะแข็งแรง, หน้ากากอบิซัล
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [112] - See Map

Azgob (Lv264)
Drop: เขาอ่อน, เศษหอกแหลม, เศษเกราะสีเทา, อาร์เจนท์ริง
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [112] - See Map

Ice Knight (Lv264)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [112] - See Map

Nisarma (Lv264)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, โซ่ที่ขาดแล้ว, เศษหอก, โซลัวโค้ท
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: OverActive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [112] - See Map

Armor Trooper (Lv266)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, 兵隊の証, โลหะแข็งแรง, หน้ากากอบิซัล
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [113] - See Map

Azgob (Lv266)
Drop: เขาอ่อน, เศษหอกแหลม, เศษเกราะสีเทา, อาร์เจนท์ริง
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [113] - See Map

Ice Knight (Lv266)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [113] - See Map

Nisarma (Lv266)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, โซ่ที่ขาดแล้ว, เศษหอก, โซลัวโค้ท
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: OverActive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [113] - See Map

Armor Trooper (Lv268)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, 兵隊の証, โลหะแข็งแรง, หน้ากากอบิซัล
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [114] - See Map

Azgob (Lv268)
Drop: เขาอ่อน, เศษหอกแหลม, เศษเกราะสีเทา, อาร์เจนท์ริง
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [114] - See Map

Ice Knight (Lv268)
Drop: หมวกบิดเบี้ยว, รีเมจิก(L), เศษเกราะสีคราม, ◇STR・VIT+5
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [114] - See Map

Nisarma (Lv268)
Drop: เศษเกราะมีรอยยุบ, โซ่ที่ขาดแล้ว, เศษหอก, โซลัวโค้ท
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: OverActive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [114] - See Map

Lorelei (Lv270)
Drop: ที่ติดผมนางเงือก, อุนดีเน, マーメイドボウ, ◇ローレライ
Exp: 220,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [115] - See Map

Faceless (Lv272)
Drop: ปีกค้างคาว, 濁った魔石, อัญมณียักษ์, ศิลาไร้ลักษณ์
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [116] - See Map

Gag (Lv272)
Drop: หนังแห้งหยาบ, ลิ้นหนา, โอริคัลคุม, กำไลนักโทษ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [116] - See Map

Night Trent (Lv272)
Drop: เศษไม้แตกๆ, ไม้งอ, 重樹油, ◇VIT・DEX+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [116] - See Map

Polyps (Lv272)
Drop: เขี้ยวพิษ, ขาปลาหมึก, ยาพิษรุนแรง, ◇AGI・DEX+4
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [116] - See Map

Faceless (Lv274)
Drop: ปีกค้างคาว, 濁った魔石, อัญมณียักษ์, ศิลาไร้ลักษณ์
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [117] - See Map

Gag (Lv274)
Drop: หนังแห้งหยาบ, ลิ้นหนา, โอริคัลคุม, กำไลนักโทษ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [117] - See Map

Night Trent (Lv274)
Drop: เศษไม้แตกๆ, ไม้งอ, 重樹油, ◇VIT・DEX+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [117] - See Map

Polyps (Lv274)
Drop: เขี้ยวพิษ, ขาปลาหมึก, ยาพิษรุนแรง, ◇AGI・DEX+4
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [117] - See Map

Faceless (Lv276)
Drop: ปีกค้างคาว, 濁った魔石, อัญมณียักษ์, ศิลาไร้ลักษณ์
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [118] - See Map

Gag (Lv276)
Drop: หนังแห้งหยาบ, ลิ้นหนา, โอริคัลคุม, กำไลนักโทษ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [118] - See Map

Night Trent (Lv276)
Drop: เศษไม้แตกๆ, ไม้งอ, 重樹油, ◇VIT・DEX+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [118] - See Map

Polyps (Lv276)
Drop: เขี้ยวพิษ, ขาปลาหมึก, ยาพิษรุนแรง, ◇AGI・DEX+4
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [118] - See Map

Faceless (Lv278)
Drop: ปีกค้างคาว, 濁った魔石, อัญมณียักษ์, ศิลาไร้ลักษณ์
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [119] - See Map

Gag (Lv278)
Drop: หนังแห้งหยาบ, ลิ้นหนา, โอริคัลคุม, กำไลนักโทษ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [119] - See Map

Night Trent (Lv278)
Drop: เศษไม้แตกๆ, ไม้งอ, 重樹油, ◇VIT・DEX+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [119] - See Map

Polyps (Lv278)
Drop: เขี้ยวพิษ, ขาปลาหมึก, ยาพิษรุนแรง, ◇AGI・DEX+4
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [119] - See Map

Miasma (Lv280)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ตามารต้องสาป, Miasma the Cursed Blade, ◇Miasma
Attr: Dark
Weak: Light
Exp: 250,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [120] - See Map

Anlum (Lv282)
Drop: หินก่อสร้างแข็ง, เศษหินแหลม, หินข้าวบาร์เลย์, ▲หลบเวทย์Ⅰ
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [121] - See Map

Goron (Lv282)
Drop: เศษหินร้อนๆ, ลูกไม้ขม, ผลึกแม็กม่า, ◇ไอเท็มDT
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [121] - See Map

Twin Cactus (Lv282)
Drop: เนื้อกระบองเพชร, รากพืช, ดอกกระบองเพชร, ◇ความแรงเวทย์+70
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [121] - See Map

Voga (Lv282)
Drop: ใบไม้เหี่ยว, คันดินชั้นดี, มิธริล, ◇STR+6
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [121] - See Map

Anlum (Lv284)
Drop: หินก่อสร้างแข็ง, เศษหินแหลม, หินข้าวบาร์เลย์, ▲หลบเวทย์Ⅰ
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [122] - See Map

Goron (Lv284)
Drop: เศษหินร้อนๆ, ลูกไม้ขม, ผลึกแม็กม่า, ◇ไอเท็มDT
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [122] - See Map

Twin Cactus (Lv284)
Drop: เนื้อกระบองเพชร, รากพืช, ดอกกระบองเพชร, ◇ความแรงเวทย์+70
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [122] - See Map

Voga (Lv284)
Drop: ใบไม้เหี่ยว, คันดินชั้นดี, มิธริล, ◇STR+6
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [122] - See Map

Anlum (Lv286)
Drop: หินก่อสร้างแข็ง, เศษหินแหลม, หินข้าวบาร์เลย์, ▲หลบเวทย์Ⅰ
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [123] - See Map

Goron (Lv286)
Drop: เศษหินร้อนๆ, ลูกไม้ขม, ผลึกแม็กม่า, ◇ไอเท็มDT
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [123] - See Map

Twin Cactus (Lv286)
Drop: เนื้อกระบองเพชร, รากพืช, ดอกกระบองเพชร, ◇ความแรงเวทย์+70
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [123] - See Map

Voga (Lv286)
Drop: ใบไม้เหี่ยว, คันดินชั้นดี, มิธริล, ◇STR+6
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [123] - See Map

Anlum (Lv288)
Drop: หินก่อสร้างแข็ง, เศษหินแหลม, หินข้าวบาร์เลย์, ▲หลบเวทย์Ⅰ
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [124] - See Map

Goron (Lv288)
Drop: เศษหินร้อนๆ, ลูกไม้ขม, ผลึกแม็กม่า, ◇ไอเท็มDT
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [124] - See Map

Twin Cactus (Lv288)
Drop: เนื้อกระบองเพชร, รากพืช, ดอกกระบองเพชร, ◇ความแรงเวทย์+70
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [124] - See Map

Voga (Lv288)
Drop: ใบไม้เหี่ยว, คันดินชั้นดี, มิธริล, ◇STR+6
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [124] - See Map

Depot Ship Elec (Lv290)
Drop: space gear, คอสโมออร่า, Slow gear, ◇Elect
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [125] - See Map

Sortie Turret (Lv290)
Drop:
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [125] - See Map

Death (Lv292)
Drop: ผ้าของเดธ, เคียวหัก, โรสควอทซ์, กริมรีปเปอร์
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [126] - See Map

Gargoyle (Lv292)
Drop: เศษกากอยล์, ปีกหิน, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [126] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv292)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [126] - See Map

Mimic (Lv292)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [126] - See Map

Death (Lv294)
Drop: ผ้าของเดธ, เคียวหัก, โรสควอทซ์, กริมรีปเปอร์
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [127] - See Map

Gargoyle (Lv294)
Drop: เศษกากอยล์, ปีกหิน, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [127] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv294)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [127] - See Map

Mimic (Lv294)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [127] - See Map

Death (Lv296)
Drop: ผ้าของเดธ, เคียวหัก, โรสควอทซ์, กริมรีปเปอร์
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [128] - See Map

Gargoyle (Lv296)
Drop: เศษกากอยล์, ปีกหิน, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [128] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv296)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [128] - See Map

Mimic (Lv296)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [128] - See Map

Death (Lv298)
Drop: ผ้าของเดธ, เคียวหัก, โรสควอทซ์, กริมรีปเปอร์
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [129] - See Map

Gargoyle (Lv298)
Drop: เศษกากอยล์, ปีกหิน, รูปสลักมีชีวิต, รูปปั้นหินมีชีวิต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [129] - See Map

Giant Boulder Gamma (Lv298)
Drop: ชิ้นส่วนแกมม่า, ลูกเหล็ก, เกราะโซ่, ใบมีดใหญ่
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [129] - See Map

Mimic (Lv298)
Drop: สมบัติปลอม, ลิ้นยาว, หีบสมบัติ, หยาดน้ำแห่งแสง
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [129] - See Map

Boss mimic (Lv300)
Drop: Gold Chest, เศษทอง, Blue Gem Key Staff, ◇Boss Mimic
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [130] - See Map


 


RPG Games


Useful Links