โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100


Monsters
อิกนิส (Lv160)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนเปลวเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [51] - See Map

อิกนิส (Lv162)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนเปลวเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [51] - See Map

สเกลิท (Lv164)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, รีไวตา(L), มิธริล, แหวนสนธยา
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [51] - See Map

พากรอม (Lv164)
Drop: เศษโลหะสีดำ, เกราะอัปมงคล, เซเลสไทต์, อุนด์แทรนเซอร์
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [52] - See Map

ริเพรซา (Lv160)
Drop: แผ่นเหล็กมีรอยแตก, น้ำมันสำหรับบำรุงรัก, รีไวตาเข้มข้น(M), ศรลำแสง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [52] - See Map

ริเพรซา (Lv164)
Drop: แผ่นเหล็กมีรอยแตก, น้ำมันสำหรับบำรุงรัก, รีไวตาเข้มข้น(M), ศรลำแสง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [52] - See Map

อิกนิส (Lv166)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนเปลวเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [53] - See Map

ริเพรซา (Lv166)
Drop: แผ่นเหล็กมีรอยแตก, น้ำมันสำหรับบำรุงรัก, รีไวตาเข้มข้น(M), ศรลำแสง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [53] - See Map

ริเพรซา (Lv168)
Drop: แผ่นเหล็กมีรอยแตก, น้ำมันสำหรับบำรุงรัก, รีไวตาเข้มข้น(M), ศรลำแสง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [53] - See Map

พากรอม (Lv170)
Drop: เศษโลหะสีดำ, เกราะอัปมงคล, เซเลสไทต์, อุนด์แทรนเซอร์
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [54] - See Map

ริเพรซา (Lv168)
Drop: แผ่นเหล็กมีรอยแตก, น้ำมันสำหรับบำรุงรัก, รีไวตาเข้มข้น(M), ศรลำแสง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [54] - See Map

สเกลิท (Lv168)
Drop: กระดูกทหารโบราณ, รีไวตา(L), มิธริล, แหวนสนธยา
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [54] - See Map

イフリート (Lv190)
Drop: เปลือกไฟ, โอริคัลคุม, พลาเมียร์, ◇อิฟริท
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [55] - See Map

พญานาค (Lv174)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

โซนสเนค (Lv170)
Drop: ใบไม้แหลม, น้ำหวานดอกไม้, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇คริติคอลⅡ
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

โซนสเนค (Lv172)
Drop: ใบไม้แหลม, น้ำหวานดอกไม้, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇คริติคอลⅡ
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

เองเครุส (Lv175)
Drop: เขาเล็ก, น้ำสะอาด, โอริคัลคุม, กำไลคืนชีพ
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [57] - See Map

แซนด์สเนค (Lv172)
Drop: เขี้ยวพิษ, เนื้องู, มิธริล, ◇CRT+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [57] - See Map

แซนด์สเนค (Lv176)
Drop: เขี้ยวพิษ, เนื้องู, มิธริล, ◇CRT+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [57] - See Map

พญานาค (Lv175)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [58] - See Map

แซนด์สเนค (Lv178)
Drop: เขี้ยวพิษ, เนื้องู, มิธริล, ◇CRT+5
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [58] - See Map

โซนสเนค (Lv173)
Drop: ใบไม้แหลม, น้ำหวานดอกไม้, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇คริติคอลⅡ
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [58] - See Map

เองเครุส (Lv176)
Drop: เขาเล็ก, น้ำสะอาด, โอริคัลคุม, กำไลคืนชีพ
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [59] - See Map

เองเครุส (Lv180)
Drop: เขาเล็ก, น้ำสะอาด, โอริคัลคุม, กำไลคืนชีพ
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [59] - See Map

พญานาค (Lv179)
Drop: หนังทนทาน, เล็บมีพิษ, รีเมจิก(L), เซ็ปสคอร์น
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [59] - See Map

エキドナ (Lv203)
Drop: หนังงูสีขาว, เกรซซิลค์, เมดิมโคโรนา, ◇เอคิโดนา
Attr: Light
Weak: Dark
Exp: 105,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [60] - See Map

เร็ปส์ (Lv182)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [61] - See Map

ルレプス (Lv181)
Drop: เขากวาง, หูของกระต่าย, หยาดน้ำแห่งดิน, ที่คาดผมสีเหลือง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [61] - See Map

ลูนา (Lv180)
Drop: แครอท, รีไวตาเข้มข้น(S), ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, กำไลติดเขี้ยว
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [61] - See Map

大魔導師ルナ (Lv181)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, บลูมูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

ルレプス (Lv183)
Drop: เขากวาง, หูของกระต่าย, หยาดน้ำแห่งดิน, ที่คาดผมสีเหลือง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

ลูนา (Lv182)
Drop: แครอท, รีไวตาเข้มข้น(S), ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, กำไลติดเขี้ยว
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv181)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

大魔導師ルナ (Lv183)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, บลูมูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

เร็ปส์ (Lv182)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

ลูนา (Lv184)
Drop: แครอท, รีไวตาเข้มข้น(S), ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, กำไลติดเขี้ยว
Attr: None
Weak: None
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv183)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

大魔導師ルナ (Lv185)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, บลูมูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

เร็ปส์ (Lv184)
Drop: ก้อนหิมะ, วัคซีน(อัมพาต), เขาน้ำแข็งอย่างดี, ◇ธริฟต์Ⅲ
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

ルレプス (Lv183)
Drop: เขากวาง, หูของกระต่าย, หยาดน้ำแห่งดิน, ที่คาดผมสีเหลือง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv185)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

クレセント (Lv210)
Drop: ชิ้นส่วนดวงจันทร์, อังโกรา, เซิร์จโคลธ, ◇เครเซนท์
Attr: Light
Weak: Dark
Exp: 110,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [65] - See Map

Agoteusu (Lv190)
Drop: กรามอาโกเทอุส, ครีบใหญ่สีน้ำเงิน, หยาดน้ำแห่งน้ำ, กำไลต้องสาป
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [66] - See Map

Agoteusu (Lv191)
Drop: กรามอาโกเทอุส, ครีบใหญ่สีน้ำเงิน, หยาดน้ำแห่งน้ำ, กำไลต้องสาป
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [66] - See Map

Luine (Lv192)
Drop: เกล็ดปลา, ปลารสอร่อย, เกล็ดสวย, ◇VIT+6
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [66] - See Map

Luine (Lv193)
Drop: เกล็ดปลา, ปลารสอร่อย, เกล็ดสวย, ◇VIT+6
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [67] - See Map

Squalo (Lv194)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, หูฉลาม, มิธริล, เศษผลึกแก้ว
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [67] - See Map

Squalo (Lv196)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, หูฉลาม, มิธริล, เศษผลึกแก้ว
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [67] - See Map

Agoteusu (Lv194)
Drop: กรามอาโกเทอุส, ครีบใหญ่สีน้ำเงิน, หยาดน้ำแห่งน้ำ, กำไลต้องสาป
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [68] - See Map

Welth (Lv195)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เกล็ดแหลมคมสีน้ำเงิน, ฮอกส์อาย, รู้ดชีลด์
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [68] - See Map

Welth (Lv197)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เกล็ดแหลมคมสีน้ำเงิน, ฮอกส์อาย, รู้ดชีลด์
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [68] - See Map

Squalo (Lv198)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, หูฉลาม, มิธริล, เศษผลึกแก้ว
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [69] - See Map

Welth (Lv199)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เกล็ดแหลมคมสีน้ำเงิน, ฮอกส์อาย, รู้ดชีลด์
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [69] - See Map

Welth (Lv200)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เกล็ดแหลมคมสีน้ำเงิน, ฮอกส์อาย, รู้ดชีลด์
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [69] - See Map

Leviathan (Lv215)
Drop: เขี้ยวมังกรทะเล, เกล็ดมังกรทะเล, มาเกียไนฟ์, ◇เลเวียธาน
Attr: Water
Weak: Wind
Exp: 145,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [70] - See Map

Baphomet (Lv201)
Drop: ขนนกสีดำ, เขาม้วนยักษ์, เคียวแหลม, โอริคัลคุม
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [71] - See Map

Ghost (Lv202)
Drop: ตาปีศาจไร้พลัง, เล็บคม, โอนิกซ์, ความแค้นนิรันดร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [71] - See Map

Plue (Lv203)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เขาทรงประหลาด, วัคซีน(มืดบอด), ◇ชาร์ปเนสⅢ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [71] - See Map

Baphomet (Lv202)
Drop: ขนนกสีดำ, เขาม้วนยักษ์, เคียวแหลม, โอริคัลคุม
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [72] - See Map

Plue (Lv204)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เขาทรงประหลาด, วัคซีน(มืดบอด), ◇ชาร์ปเนสⅢ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [72] - See Map

Zlova (Lv209)
Drop: เขาหัก, ยาน้ำปีศาจ, หยาดน้ำแห่งความมืด, อโคนิตัม
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [72] - See Map

Ghost (Lv203)
Drop: ตาปีศาจไร้พลัง, เล็บคม, โอนิกซ์, ความแค้นนิรันดร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [73] - See Map

Plue (Lv205)
Drop: เขี้ยวล่างแหลม, เขาทรงประหลาด, วัคซีน(มืดบอด), ◇ชาร์ปเนสⅢ
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [73] - See Map

Zlova (Lv210)
Drop: เขาหัก, ยาน้ำปีศาจ, หยาดน้ำแห่งความมืด, อโคนิตัม
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [73] - See Map

Baphomet (Lv203)
Drop: ขนนกสีดำ, เขาม้วนยักษ์, เคียวแหลม, โอริคัลคุม
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [74] - See Map

Ghost (Lv204)
Drop: ตาปีศาจไร้พลัง, เล็บคม, โอนิกซ์, ความแค้นนิรันดร์
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [74] - See Map

Zlova (Lv211)
Drop: เขาหัก, ยาน้ำปีศาจ, หยาดน้ำแห่งความมืด, อโคนิตัม
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [74] - See Map

Belial (Lv220)
Drop: ลมแห่งการต่อต้าน, ขนนกอาถรรพ์, ลุคเรดเดอร์, ◇เบเรียล
Attr: Dark
Weak: Light
Exp: 160,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [75] - See Map

Fox Spirit (Lv210)
Drop: หนังสัตว์สีขาว, หางภูติจิ้งจอก, โอริคัลคุม, คอนทราเมล
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [76] - See Map

Fox Spirit (Lv212)
Drop: หนังสัตว์สีขาว, หางภูติจิ้งจอก, โอริคัลคุม, คอนทราเมล
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [76] - See Map

Snowrota (Lv214)
Drop: ขนนุ่มนิ่ม, หางนุ่มฟู, วัคซีน(ตัวแข็ง), ◇หลบอาวุธ+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [76] - See Map

Light Spirit (Lv216)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งภูต, แสงส่องทาง, วัคซีนทดสอบ, ต่างหูแสงสว่าง
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [77] - See Map

Light Spirit (Lv218)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งภูต, แสงส่องทาง, วัคซีนทดสอบ, ต่างหูแสงสว่าง
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [77] - See Map

Snowrota (Lv212)
Drop: ขนนุ่มนิ่ม, หางนุ่มฟู, วัคซีน(ตัวแข็ง), ◇หลบอาวุธ+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [77] - See Map

Bijou (Lv214)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, ผลึกน้ำแข็ง, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇หลบเวทย์+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [78] - See Map

Light Spirit (Lv212)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งภูต, แสงส่องทาง, วัคซีนทดสอบ, ต่างหูแสงสว่าง
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [78] - See Map

Snowrota (Lv216)
Drop: ขนนุ่มนิ่ม, หางนุ่มฟู, วัคซีน(ตัวแข็ง), ◇หลบอาวุธ+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [78] - See Map

Bijou (Lv216)
Drop: ชิ้นส่วนน้ำแข็ง, ผลึกน้ำแข็ง, หยาดน้ำแห่งน้ำ, ◇หลบเวทย์+1%
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [79] - See Map

Fox Spirit (Lv219)
Drop: หนังสัตว์สีขาว, หางภูติจิ้งจอก, โอริคัลคุม, คอนทราเมล
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [79] - See Map

Light Spirit (Lv220)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งภูต, แสงส่องทาง, วัคซีนทดสอบ, ต่างหูแสงสว่าง
Attr: Light
Weak: Dark
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [79] - See Map

Raguel (Lv225)
Drop: เศษเกราะส่องแสง, เศษหอกส่องแสง, ธนูเซเลอต้า, ◇รากุเอล
Attr: Light
Weak: Dark
Exp: 162,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [80] - See Map

Dryad (Lv218)
Drop: เถาไม้ทนทาน, รากพืช, สมุนไพร, สมุนไพรอันตราย
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [81] - See Map

Fiore (Lv217)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, ลำต้นอ่อน, น้ำย่อย, คิลลิ่งซีด
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [81] - See Map

Kijimu (Lv215)
Drop: ดอกคิจิมู, ดอกใหญ่ของคิจิมู, น้ำหวานดอกไม้, ดอกไม้เปล่งแสง
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [81] - See Map

Dansect (Lv221)
Drop: เข็มสั้น, เข็มอันใหญ่, เนื้อกระบองเพชร, ไฮมิธริล
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [82] - See Map

Dryad (Lv219)
Drop: เถาไม้ทนทาน, รากพืช, สมุนไพร, สมุนไพรอันตราย
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [82] - See Map

Fiore (Lv216)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, ลำต้นอ่อน, น้ำย่อย, คิลลิ่งซีด
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [82] - See Map

Dansect (Lv216)
Drop: เข็มสั้น, เข็มอันใหญ่, เนื้อกระบองเพชร, ไฮมิธริล
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [83] - See Map

Fiore (Lv223)
Drop: กลีบดอกไม้ใหญ่, ลำต้นอ่อน, น้ำย่อย, คิลลิ่งซีด
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [83] - See Map

Kijimu (Lv220)
Drop: ดอกคิจิมู, ดอกใหญ่ของคิจิมู, น้ำหวานดอกไม้, ดอกไม้เปล่งแสง
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [83] - See Map

Dansect (Lv222)
Drop: เข็มสั้น, เข็มอันใหญ่, เนื้อกระบองเพชร, ไฮมิธริล
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [84] - See Map

Dryad (Lv224)
Drop: เถาไม้ทนทาน, รากพืช, สมุนไพร, สมุนไพรอันตราย
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [84] - See Map

Kijimu (Lv225)
Drop: ดอกคิจิมู, ดอกใหญ่ของคิจิมู, น้ำหวานดอกไม้, ดอกไม้เปล่งแสง
Attr: Water
Weak: Wind
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [84] - See Map

Flora (Lv230)
Drop: 可憐な花弁, 絡み付くツタ, พิกเพียวรี, ◇フローラ
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
Exp: 166,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [85] - See Map

Latte (Lv225)
Drop: หางหนู, หูยักษ์, รีไวตา(XL), ไฮมิธริล
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [86] - See Map

Mooth (Lv221)
Drop: หนังสัตว์นุ่มนิ่ม, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [86] - See Map

Sele (Lv220)
Drop: เล็บหนู, ดินเหนียว, 乾いた丈夫な枝, ลูกไม้ตากแห้ง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [86] - See Map

Aldo (Lv224)
Drop: หางเส้นเล็ก, เล็บแหลม, รีเมจิก(XL), สทินจี้อาย
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [87] - See Map

Latte (Lv226)
Drop: หางหนู, หูยักษ์, รีไวตา(XL), ไฮมิธริล
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [87] - See Map

Mooth (Lv222)
Drop: หนังสัตว์นุ่มนิ่ม, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [87] - See Map

Aldo (Lv226)
Drop: หางเส้นเล็ก, เล็บแหลม, รีเมจิก(XL), สทินจี้อาย
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [88] - See Map

Mooth (Lv229)
Drop: หนังสัตว์นุ่มนิ่ม, แร่ไมกา, หนังสัตว์หดแล้ว, หัวมันมีหนาม
Attr: Wind
Weak: Earth
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [88] - See Map

Sele (Lv223)
Drop: เล็บหนู, ดินเหนียว, 乾いた丈夫な枝, ลูกไม้ตากแห้ง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [88] - See Map

Aldo (Lv230)
Drop: หางเส้นเล็ก, เล็บแหลม, รีเมจิก(XL), สทินจี้อาย
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [89] - See Map

Latte (Lv227)
Drop: หางหนู, หูยักษ์, รีไวตา(XL), ไฮมิธริล
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [89] - See Map

Sele (Lv228)
Drop: เล็บหนู, ดินเหนียว, 乾いた丈夫な枝, ลูกไม้ตากแห้ง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [89] - See Map

Hamewlin (Lv235)
Drop: 猫のヒゲ, 折れた笛, ไพเพอร์เมอร์ซี, ◇ニャーメルン
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Exp: 168,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [90] - See Map

Fire Cat (Lv227)
Drop: ไม้พ่นไฟแตกแล้ว, ถ่านดำไหม้ไฟ, ขนสีแดง, มือแมว
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [91] - See Map

Lantern Ghost (Lv229)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, ลอิ้นแบนราบ, หยาดน้ำแห่งไฟ, โอริคัลคุม
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [91] - See Map

Mame Danuki (Lv225)
Drop: ใบไม้เล็ก, ถั่วเหลือง, เหล้าน้ำเต้า, ขวดโหลของทานุกิ
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [91] - See Map

Fire Cat (Lv229)
Drop: ไม้พ่นไฟแตกแล้ว, ถ่านดำไหม้ไฟ, ขนสีแดง, มือแมว
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [92] - See Map

Mame Danuki (Lv228)
Drop: ใบไม้เล็ก, ถั่วเหลือง, เหล้าน้ำเต้า, ขวดโหลของทานุกิ
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [92] - See Map

Wanyudo (Lv226)
Drop: เชื้อเพลิงใหญ่, ท่อนเหล็ก, ผงไฟไม่มีวันดับ, ไฮมิธริล
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [92] - See Map

Lantern Ghost (Lv233)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, ลอิ้นแบนราบ, หยาดน้ำแห่งไฟ, โอริคัลคุม
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [93] - See Map

Mame Danuki (Lv234)
Drop: ใบไม้เล็ก, ถั่วเหลือง, เหล้าน้ำเต้า, ขวดโหลของทานุกิ
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [93] - See Map

Wanyudo (Lv230)
Drop: เชื้อเพลิงใหญ่, ท่อนเหล็ก, ผงไฟไม่มีวันดับ, ไฮมิธริล
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [93] - See Map

Fire Cat (Lv228)
Drop: ไม้พ่นไฟแตกแล้ว, ถ่านดำไหม้ไฟ, ขนสีแดง, มือแมว
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [94] - See Map

Lantern Ghost (Lv232)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, ลอิ้นแบนราบ, หยาดน้ำแห่งไฟ, โอริคัลคุม
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [94] - See Map

Wanyudo (Lv235)
Drop: เชื้อเพลิงใหญ่, ท่อนเหล็ก, ผงไฟไม่มีวันดับ, ไฮมิธริล
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [94] - See Map

Ninigi (Lv240)
Drop: 暁光明かす籾, 高天原の水の種, กระจกปราบมาร, ◇ニニギ
Attr: Fire→Light
Weak: Water→Dark
Exp: 180,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [95] - See Map

Draghit (Lv234)
Drop: แผงคอมังกร, เล็บมังกรอันใหญ่, เหล็กอ่อน, ◇HIT+40
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [96] - See Map

Zile (Lv230)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [96] - See Map

Zile (Lv233)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [96] - See Map

Dragilt (Lv235)
Drop: แผงคอมังกร, รีไวตาเข้มข้น(S), โอริคัลคุม, โคโมโดพ็อกเก็ต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [97] - See Map

Ganaph (Lv231)
Drop:
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [97] - See Map

Ganaph (Lv232)
Drop:
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [97] - See Map

Zile (Lv235)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [97] - See Map

Draghit (Lv236)
Drop: แผงคอมังกร, เล็บมังกรอันใหญ่, เหล็กอ่อน, ◇HIT+40
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [98] - See Map

Dragilt (Lv237)
Drop: แผงคอมังกร, รีไวตาเข้มข้น(S), โอริคัลคุม, โคโมโดพ็อกเก็ต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [98] - See Map

Ganaph (Lv234)
Drop: เขี้ยวมังกร, ปีกยักษ์ของมังกร, เรดเบริล, ฟอร์สเฮล์ม
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [98] - See Map

Ganaph (Lv235)
Drop: เขี้ยวมังกร, ปีกยักษ์ของมังกร, เรดเบริล, ฟอร์สเฮล์ม
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [98] - See Map

Ganaph (Lv235)
Drop: เขี้ยวมังกร, ปีกยักษ์ของมังกร, เรดเบริล, ฟอร์สเฮล์ม
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [98] - See Map

Draghit (Lv239)
Drop: แผงคอมังกร, เล็บมังกรอันใหญ่, เหล็กอ่อน, ◇HIT+40
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [99] - See Map

Dragilt (Lv239)
Drop: แผงคอมังกร, รีไวตาเข้มข้น(S), โอริคัลคุม, โคโมโดพ็อกเก็ต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [99] - See Map

Dragilt (Lv240)
Drop: แผงคอมังกร, รีไวตาเข้มข้น(S), โอริคัลคุม, โคโมโดพ็อกเก็ต
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [99] - See Map

Ganaph (Lv238)
Drop: เขี้ยวมังกร, ปีกยักษ์ของมังกร, เรดเบริล, ฟอร์สเฮล์ม
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [99] - See Map

Carinae (Lv245)
Drop: カリーナエの爪, カリーナエの逆鱗, กรงเล็บเรเชล, ◇カリーナエ
Attr: Light
Weak: Dark
Exp: 187,000
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [100] - See Map

Lore (Lv230)
Drop:
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [100] - See Map


 


RPG Games


Useful Links