ทุ่งราบโลโคโค


Monsters
บาว์ม (Lv18)
Drop: กิ่งไม้หัก, เศษไม้บาว์ม, ท่อนไม้บาว์ม, ธนูไม้อัด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

บาว์ม (Lv20)
Drop: กิ่งไม้หัก, เศษไม้บาว์ม, ท่อนไม้บาว์ม, ธนูไม้อัด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

อัศวินแห่งความมืด (Lv70)
Drop: ชิ้นส่วนแห่งความมืด, ดาบหัก, โล่พังแล้ว
Attr: Dark
Weak: Light
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

ฮาวด์ (Lv19)
Drop: เล็บสัตว์, หนังสัตว์, เขาอ่อนสัตว์, เกราะหนัง
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

ฮาวด์ (Lv22)
Drop: เล็บสัตว์, หนังสัตว์, เขาอ่อนสัตว์, เคลมอร์
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under Active
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

รีดเดิลโคลอน (Lv17)
Drop: ใบใหญ่ของโคลอน, หนังโคลอน, ลูกไม้หวาน, เฮมาไทท์
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

รีดเดิลโคลอน (Lv18)
Drop: ใบใหญ่ของโคลอน, หนังโคลอน, ลูกไม้หวาน, อาร์คร็อด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

รีดเดิลโคลอน (Lv21)
Drop: ใบใหญ่ของโคลอน, หนังโคลอน, ลูกไม้หวาน, อาร์คร็อด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

พอร์ค (Lv28)
Drop: ฟันสัตว์, หางสัตว์, เขาแหลม, เฮดการ์ด
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
ทุ่งราบโลโคโค - See Map

Quests
Quest: Explore the Scorched Tunnels and wipe out any dangerous monsters you find there.
Objective:
Quest: This is a skill acquisition quest. Fulfill the requirements, and Venia will teach you a new skill.
Skill Reward: Battle Mastery 3
Spina: 5000
Requirement: Warrior - Lv20

 


RPG Games


Useful Links