ดังโงะ


Items
ดังโงะ [Recovery]
ฟื้นฟูMP10%

Monsters
Angel Luna (Lv329)
Drop: ขนนกขาว, ดังโงะ, ルナの花冠, ผลึกหยาดน้ำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
Timoa Cloister [Area 1] - See Map

Blue Ogre (Lv100)
Drop: ◇ยักษ์ฟ้า, ยาเสริมเวทย์, ดังโงะ, ข้าวปั้น
Attr: Water
Weak: Wind
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map

Mio (Lv200)
Drop: ดังโงะ, レイドボックスD, เชือกมิโอะ, ◇ミオ
Lv200 Rampant Evil Gods [1] - See Map

Red Ogre (Lv100)
Drop: ◇ยักษ์แดง, ยาเสริมพลัง, ดังโงะ, ข้าวปั้น
Attr: Fire
Weak: Water
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv193)
Drop: ดังโงะ, ของประดับพังแล้ว, หยาดน้ำแห่งความมืด, หมวกรุนะ
Attr: Dark
Weak: Light
หอคอยแห่งทวยเทพ [1] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv195)
Drop: ดังโงะ, ของประดับพังแล้ว, หยาดน้ำแห่งความมืด, หมวกรุนะ
Attr: Dark
Weak: Light
หอคอยแห่งทวยเทพ [1] - See Map

Angel Luna (Lv330)
Drop: ขนนกขาว, ดังโงะ, ルナの花冠, ผลึกหยาดน้ำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
Timoa Cloister [Area 2] - See Map

Sagiri Mio (Lv167)
Drop: ข้าวปั้น, ดังโงะ, ชารักษาทุกโรค, ดาบของมิโอะ
Attr: None→Light
Weak: None→Dark
Aggr: Active
เรือนของช่างขี้ใจน้อย [Boots] - See Map

Angel Luna (Lv332)
Drop: ขนนกขาว, ดังโงะ, ルナの花冠, ผลึกหยาดน้ำ
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
Timoa Cloister [Area 3] - See Map

จอมเวทย์ลูนา (Lv181)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, บลูมูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv181)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

จอมเวทย์ลูนา (Lv183)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, บลูมูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv183)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [63] - See Map

จอมเวทย์ลูนา (Lv185)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, บลูมูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

จอมขมังเวทย์ลูนา (Lv185)
Drop: ของประดับพังแล้ว, ดังโงะ, โอริคัลคุม, เครเซนท์มูน
Attr: Dark
Weak: Light
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

Lottery
Kakeula Rift
Stay at the Inn in Kakeula City, then cross the bridge at Kakeula Rift to activate the lottery
Chests
Shop
Production
ดังโงะ x1 [Recovery]
Cooking Lv67
1: หยุ่นๆสีดำแดง x3
2: ข้าวสวย x1
Success A: ดังโงะ x2

Materials
ดังโงะ x1 [Recovery]
Cooking Lv67
1: หยุ่นๆสีดำแดง x3
2: ข้าวสวย x1
Success A: ดังโงะ x2

ดังโงะอัมพาต x5 [Recovery]
Alchemy Lv118
1: ดังโงะ x5
2: เล็บมากอนจาอันใหญ่ x1
Success A: ดังโงะอัมพาต x6
Success B: ดังโงะอัมพาต x7

ดังโงะพิษ x5 [Recovery]
Alchemy Lv121
1: ดังโงะ x5
2: ผงปีกมีพิษ x1
Success A: ดังโงะพิษ x6
Success B: ดังโงะพิษ x7

ดังโงะมืดบอด x5 [Recovery]
Alchemy Lv128
1: ดังโงะ x5
2: น้ำย่อย x5
Success A: ดังโงะมืดบอด x6
Success B: ดังโงะมืดบอด x7

ดังโงะเผ็ดจัด x4 [Recovery]
Alchemy Lv147
1: ดังโงะ x5
2: ครีบใหญ่สีแดง x5
3: ฝุ่นผงสีแดง x5
Success A: ดังโงะเผ็ดจัด x8
Success B: ดังโงะเผ็ดจัด x12

มิตาราชิดังโงะ x3 [Recovery]
Cooking Lv152
1: ดังโงะ x1
2: น้ำตาลทราย x1
3: เหล้ามิริน x1
4: โชยุ x1
Success A: มิตาราชิดังโงะ x6
Success B: มิตาราชิดังโงะ x9

fear dango x3 [Recovery]
Cooking Lv236
1: ตามารแห่งความกลัว x1
2: ดังโงะ x9
Success A: fear dango x6
Success B: fear dango x9

weakness dango x3 [Recovery]
Cooking Lv237
1: ดังโงะ x9
2: เห็นประหลาด x3
Success A: weakness dango x6
Success B: weakness dango x9

dizziness dango x3 [Recovery]
Cooking Lv238
1: ดังโงะ x9
2: แผ่นดินไหวไม่หยุด x1
Success A: dizziness dango x6
Success B: dizziness dango x9


 


RPG Games


Useful Links