หยาดน้ำแห่งดิน


Items
Monsters
อาเกลาบา (Lv256)
Drop: กำไลผู้กล้า, หยาดน้ำแห่งดิน, เขาคล้ายดาบ, เศษหินแหลม
Attr: Earth
Weak: Fire
วิหารที่ 2 [Area 1] - See Map

อาเกลาบา (Lv257)
Drop: กำไลผู้กล้า, หยาดน้ำแห่งดิน, เขาคล้ายดาบ, เศษหินแหลม
Attr: Earth
Weak: Fire
วิหารที่ 2 [Area 1] - See Map

อาร์มีแอนท์ (Lv237)
Drop: หนวดแมลงแหลม, เข็มอันเล็ก, ◇เสริมดินⅠ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
ต้นไม้แห่งชีวิต [Area 1] - See Map

บองเกีย (Lv140)
Drop: เรดบอกซ์ A, หยาดน้ำแห่งดิน, ซาบูลัม, ◇บองเกีย
Lv140 Intruding Iruna [1] - See Map

บ็อกซ์ (Lv264)
Drop: หินหนัก, เศษหินแข็ง, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇STR・INT+4
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ซากเหมืองโลโคโค - See Map

บ็อกซ์ (Lv265)
Drop: หินหนัก, เศษหินแข็ง, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇STR・INT+4
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ซากเหมืองโลโคโค - See Map

Container (Lv353)
Drop: หินหนัก, ทับทิม, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇STR・INT+6
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Roye Underground Church [Area 1] - See Map

กามิโน (Lv223)
Drop: เศษไม้, มีดลับ, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇VIT・DEX+2
Attr: Earth
Weak: Fire
ทุ่งร้างคิลัวร์ - See Map

กามิโน (Lv224)
Drop: เศษไม้, มีดลับ, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇VIT・DEX+2
Attr: Earth
Weak: Fire
ทุ่งร้างคิลัวร์ - See Map

เจโนมีล (Lv67)
Drop: เขี้ยวทนทาน, มิธริล, ◇HP+11%, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
ทะเลทรายซาล์ม - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv248)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมพลัง, หยาดน้ำแห่งดิน, คิวแรส
Attr: Earth
Weak: Fire
นอยเอเวล [Area 1] - See Map

คิจิมู (Lv89)
Drop: หางคิจิมู, ข้าวโพด, หยาดน้ำแห่งดิน, เครื่องรางแห่งพสุธา
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งร้างวาจีโร - See Map

คิจิมู (Lv93)
Drop: หางคิจิมู, ข้าวโพด, หยาดน้ำแห่งดิน, เครื่องรางแห่งพสุธา
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ทุ่งร้างวาจีโร - See Map

ควินซี (Lv264)
Drop: แหวนแห่งความสุขุม, หยาดน้ำแห่งดิน, ใบไม้อ่อน, เปลือกไม้ประหลาด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ป่าเฮ็คเซยัก [Area 1] - See Map

ควินซี (Lv265)
Drop: แหวนแห่งความสุขุม, หยาดน้ำแห่งดิน, ใบไม้อ่อน, เปลือกไม้ประหลาด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ป่าเฮ็คเซยัก [Area 1] - See Map

ลากอส (Lv182)
Drop: หนังสัตว์สีขาว, หนังสัตว์สีม่วงอ่อน, ◇DEX・CRT+1, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
หมู่บ้านมาเนโน - See Map

ลากอส (Lv183)
Drop: หนังสัตว์สีขาว, หนังสัตว์สีม่วงอ่อน, ◇DEX・CRT+1, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
หมู่บ้านมาเนโน - See Map

มูเตอร์ (Lv168)
Drop: ของแปลกๆบางอย่าง, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇MP+120
Attr: Earth
Weak: Fire
หมู่บ้านอิฟมอลท์ - See Map

มูเตอร์ (Lv169)
Drop: ของแปลกๆบางอย่าง, ชิ้นส่วนหยาดน้ำ, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇MP+120
Attr: Earth
Weak: Fire
หมู่บ้านอิฟมอลท์ - See Map

พิกโม่ (Lv235)
Drop: ◇MPสัตว์เลี้ยงⅠ, หยาดน้ำแห่งดิน, เรซินธรรมชาติ, เล็บลิง
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ที่ราบสูงโรซานา - See Map

แซนด์แมน (Lv119)
Drop: ทรายที่เคยมีชีวิต, ทรายประหลาด, หยาดน้ำแห่งดิน, เครื่องรางแห่งทราย
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ทะเลทรายทานัส - See Map

แซนด์แมน (Lv120)
Drop: ทรายที่เคยมีชีวิต, ทรายประหลาด, หยาดน้ำแห่งดิน, เครื่องรางแห่งทราย
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ทะเลทรายทานัส - See Map

ทอโรมาเกีย (Lv255)
Drop: ไทแรนท์ซอร์ด, หยาดน้ำแห่งดิน, เขาคล้ายดาบ, เศษหินแหลม
Attr: Earth
Weak: Fire
Exp: 500,000
วิหารที่ 2 [Area 1] - See Map

บาตอง (Lv196)
Drop: เขาม้วนอย่างทน, เนื้อหมู, ◇STR・INT+1, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงอุมแบร์โต - See Map

ไซล์ (Lv209)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
Attr: Earth
Weak: Fire
ป้อมกบอล1 [Area 1] - See Map

ไซล์ (Lv210)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
Attr: Earth
Weak: Fire
ป้อมกบอล1 [Area 1] - See Map

อาร์มีแอนท์ (Lv235)
Drop: หนวดแมลงแหลม, เข็มอันเล็ก, ◇เสริมดินⅠ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
ต้นไม้แห่งชีวิต [Area 2] - See Map

อาร์มีแอนท์ (Lv236)
Drop: หนวดแมลงแหลม, เข็มอันเล็ก, ◇เสริมดินⅠ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
ต้นไม้แห่งชีวิต [Area 2] - See Map

Container (Lv354)
Drop: หินหนัก, ทับทิม, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇STR・INT+6
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Roye Underground Church [Area 2] - See Map

Container (Lv355)
Drop: หินหนัก, ทับทิม, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇STR・INT+6
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Roye Underground Church [Area 2] - See Map

คาโนเน (Lv161)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, น็อตที่งอแล้ว, โลหะทำเครื่องประดับ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
เขตบาวสเทล [Area 2] - See Map

ควินซี (Lv266)
Drop: แหวนแห่งความสุขุม, หยาดน้ำแห่งดิน, ใบไม้อ่อน, เปลือกไม้ประหลาด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
ป่าเฮ็คเซยัก [Area 2] - See Map

ไซล์ (Lv209)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
Attr: Earth
Weak: Fire
ป้อมกบอล1 [Area 2] - See Map

ไซล์ (Lv210)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
Attr: Earth
Weak: Fire
ป้อมกบอล1 [Area 2] - See Map

Container (Lv356)
Drop: หินหนัก, ทับทิม, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇STR・INT+6
Attr: Dark
Weak: Light
Aggr: Active
Roye Underground Church [Area 3] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv249)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมพลัง, หยาดน้ำแห่งดิน, คิวแรส
Attr: Earth
Weak: Fire
นอยเอเวล [Area 3] - See Map

คาโนเน (Lv160)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, น็อตที่งอแล้ว, โลหะทำเครื่องประดับ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
เขตบาวสเทล [Area 3] - See Map

คาโนเน (Lv161)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, น็อตที่งอแล้ว, โลหะทำเครื่องประดับ, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
เขตบาวสเทล [Area 3] - See Map

มังกรศิลาเฟลเซน (Lv46)
Drop: เพริด็อต, หินสีคราม, เกราะเหล็ก, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ถ้ำที่ถูกลืม [Boss] - See Map

ภูติแห่งดิน (Lv199)
Drop: ◇VIT+5, หยาดน้ำแห่งดิน, แผ่นดินไหวไม่หยุด, ชิ้นส่วนแห่งภูต
Attr: Earth
Weak: Fire
หอคอยแห่งทวยเทพ [5] - See Map

ภูติแห่งดิน (Lv201)
Drop: ◇VIT+5, หยาดน้ำแห่งดิน, แผ่นดินไหวไม่หยุด, ชิ้นส่วนแห่งภูต
Attr: Earth
Weak: Fire
หอคอยแห่งทวยเทพ [5] - See Map

หางมังกรพฤกษา (Lv100)
Drop: กระดูกไม้, รีไวตา(L), มิธริล, หยาดน้ำแห่งดิน
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [20] - See Map

โซนสเนค (Lv170)
Drop: ใบไม้แหลม, น้ำหวานดอกไม้, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇คริติคอลⅡ
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

โซนสเนค (Lv172)
Drop: ใบไม้แหลม, น้ำหวานดอกไม้, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇คริติคอลⅡ
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [56] - See Map

โซนสเนค (Lv173)
Drop: ใบไม้แหลม, น้ำหวานดอกไม้, หยาดน้ำแห่งดิน, ◇คริติคอลⅡ
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [58] - See Map

เลอเล็ปส์ (Lv181)
Drop: เขากวาง, หูของกระต่าย, หยาดน้ำแห่งดิน, ที่คาดผมสีเหลือง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [61] - See Map

เลอเล็ปส์ (Lv183)
Drop: เขากวาง, หูของกระต่าย, หยาดน้ำแห่งดิน, ที่คาดผมสีเหลือง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [62] - See Map

เลอเล็ปส์ (Lv183)
Drop: เขากวาง, หูของกระต่าย, หยาดน้ำแห่งดิน, ที่คาดผมสีเหลือง
Attr: Earth
Weak: Fire
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [64] - See Map

Zile (Lv230)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [96] - See Map

Zile (Lv233)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [96] - See Map

Zile (Lv235)
Drop: โลหะสีทึบ, เนื้อมังกร, หยาดน้ำแห่งดิน, ถุงมือหนังมังกร
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [97] - See Map

Lottery
Chests
Shop
Blacksmith
Earthquake Bell II [Canes]
1: ระฆังพสุธากัมปนาท x1
2: หยาดน้ำแห่งดิน x50
3: ◇ヴェレノロサ x1
4: 輝く鱗粉 x5
เมืองโลโคโค

ดาบหินเฮอร์ชาฟท์ [Swords]
1: เฮลชาฟท์ x1
2: ดราก้อนออร์บ x1
3: แผงคอสิงโต x2
4: หยาดน้ำแห่งดิน x30
เมืองปิราเนซา

ซาบูลัม (Strengthened 1) [Additional]
1: ซาบูลัม x1
2: ที่สวมหัวพังแล้ว x20
3: หยาดน้ำแห่งดิน x10
4: ผลึกแม็กม่า x2
เมืองปิราเนซา

Production
หยาดน้ำแห่งดิน x1 [Ores]
Alchemy Lv105
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x1
2: อัญมณีเหลือง x1
3: ชิ้นส่วนแห่งภูต x1
4: แผ่นดินไหวไม่หยุด x1

Materials
◇VIT+1 x1 [Crystas]
Alchemy Lv32
1: หยาดน้ำแห่งดิน x1
2: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x5

แหวนบาเรีย x1 [Special]
Alchemy Lv44
1: แหวนมิธริล x1
2: หยาดน้ำแห่งดิน x1
3: ◇VIT+1 x1

แหวนแห่งดิน x1 [Special]
Chasing Lv51
1: แหวนมิธริล x1
2: หยาดน้ำแห่งดิน x2
3: โนม x1

เครื่องรางแห่งพสุธา x1 [Special]
Alchemy Lv57
1: หยาดน้ำแห่งดิน x2
2: มิธริล x1
3: ดอกใหญ่ของคิจิมู x11

แหวนแสงอาทิตย์ x1 [Special]
Chasing Lv63
1: แหวนทอง x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x2
3: หยาดน้ำแห่งดิน x2

กำไลคลอโรพลาสต์ x1 [Special]
Alchemy Lv84
1: กำไลทอง x1
2: หยาดน้ำแห่งดิน x1
3: เถาไม้ทนทาน x6

กรงเล็บมือ ・ดิน x1 [Strengthening]
Smithing Lv156
1: หยาดน้ำแห่งดิน x1
2: กรงเล็บใช้แล้วทิ้ง x1
3: เขี้ยวค้างคาว x30
4: โล่พังแล้ว x30
Success A: กรงเล็บมือ ・ดิน x2
Success B: กรงเล็บมือ ・ดิน x3

สร้อยปีศาจดิน x1 [Special]
Chasing Lv163
1: สร้อยคอที่พังแล้ว x1
2: หยาดน้ำแห่งดิน x1
3: ผงทอง x10
4: ผลึกศิลาเวทย์ x1

模造ゴーレム x1 [Collectibles]
Chasing Lv216
1: หยาดน้ำแห่งดิน x1
2: โอริคัลคุม x1
3: ชิ้นส่วนโกเลม x10
4: 苔玉 x5
Success A: 模造ゴーレム x2
Success B: 模造ゴーレム x3


 


RPG Games


Useful Links