หยาดน้ำแห่งไฟ


Items
Monsters
บิซอน (Lv297)
Drop: เขาเล็ก, เศษเกราะสีขาว, หยาดน้ำแห่งไฟ, แบล็คดาเลีย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
Ibrie Palace [Area 1] - See Map

บอนนี (Lv202)
Drop: เล็บแมลง, ก้อนหินสีแดงสด, หยาดน้ำแห่งไฟ, เครื่องรางความแม่น
Attr: Fire
Weak: Water
ที่เลี้ยงสัตว์แดร็กนอฟ [Area 1] - See Map

บอนนี (Lv203)
Drop: เล็บแมลง, ก้อนหินสีแดงสด, หยาดน้ำแห่งไฟ, เครื่องรางความแม่น
Attr: Fire
Weak: Water
ที่เลี้ยงสัตว์แดร็กนอฟ [Area 1] - See Map

เวอร์นอส (Lv140)
Drop: เรดบอกซ์ A, หยาดน้ำแห่งไฟ, ธนูไททัน, ◇เวอร์นอส
Lv140 Intruding Iruna [1] - See Map

คาโปเคา (Lv293)
Drop: หมวกที่พังแล้ว, หม้อเหล็กพังแล้ว, หยาดน้ำแห่งไฟ, ▲VIT+2
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
Enina Palace [Area 1] - See Map

คาโปเคา (Lv294)
Drop: หมวกที่พังแล้ว, หม้อเหล็กพังแล้ว, หยาดน้ำแห่งไฟ, ▲VIT+2
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
Enina Palace [Area 1] - See Map

ก็อบลินไรเดอร์ (Lv30)
Drop: บังเหียนขาดแล้ว, เขาแหลม, หยาดน้ำแห่งไฟ, บันดานา
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: OverActive
อุโมงค์โลโคโค - See Map

กวาร์ (Lv125)
Drop: พลังงานพังแล้ว, เหล็กนุ่ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, ที่ไขลาน
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
หมู่บ้านไกสต์ - See Map

คิจิมู (Lv229)
Drop: ผลปาล์ม, ยางต้นปาล์ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนแห่งความมุ่งมั่น
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ป่าลับมอสก์ - See Map

คิจิมู (Lv230)
Drop: ผลปาล์ม, ยางต้นปาล์ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนแห่งความมุ่งมั่น
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ป่าลับมอสก์ - See Map

คิจิมู (Lv91)
Drop: หางคิจิมู, มะเขือเทศ, หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนแสงอาทิตย์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ทุ่งร้างวาจีโร - See Map

คิจิมู (Lv92)
Drop: หางคิจิมู, มะเขือเทศ, หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนแสงอาทิตย์
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
ทุ่งร้างวาจีโร - See Map

ผีโคมไฟ (Lv164)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, เพลิงนรกร้อนระอุ, หยาดน้ำแห่งไฟ, เทียนผี
Attr: Fire
Weak: Water
ประตูหินมิคาสะ [Area 1] - See Map

มาร์โก (Lv210)
Drop: ขนนุ่มนิ่ม, หนังสัตว์สวยงาม, ◇VIT・AGI+1, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
ป่าบาริกิ - See Map

มีล (Lv133)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ใบมีดคม, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
ทุ่งซาร์ซิม - See Map

มีล (Lv136)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, ใบมีดคม, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
ทุ่งซาร์ซิม - See Map

สตามูนา (Lv231)
Drop: ของเหลวติดไฟ, อัญมณีไหม้ไฟ, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇STR・INT+3
Attr: Fire
Weak: Water
สวนด้านหน้าวิหารที่ 2 - See Map

สตามูนา (Lv234)
Drop: ของเหลวติดไฟ, อัญมณีไหม้ไฟ, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇STR・INT+3
Attr: Fire
Weak: Water
สวนด้านหน้าวิหารที่ 2 - See Map

เวเทนเดธ (Lv100)
Drop: เรดบอกซ์ A, หยาดน้ำแห่งไฟ, หนังสือแห่งความมืด, ◇เวเทนเดธ
Lv100 Initiation of Darkness [1] - See Map

วอล์ค (Lv132)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, เหล็กนุ่ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, กรงเล็บเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

วอล์ค (Lv133)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, เหล็กนุ่ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, กรงเล็บเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

วอล์ค (Lv135)
Drop: พลังงานที่ยังใช้ได้, เหล็กนุ่ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, กรงเล็บเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
ชานเมืองทีเอาส์ - See Map

บิซอน (Lv297)
Drop: เขาเล็ก, เศษเกราะสีขาว, หยาดน้ำแห่งไฟ, แบล็คดาเลีย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
Ibrie Palace [Area 2] - See Map

บิซอน (Lv298)
Drop: เขาเล็ก, เศษเกราะสีขาว, หยาดน้ำแห่งไฟ, แบล็คดาเลีย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
Ibrie Palace [Area 2] - See Map

บิซอน (Lv299)
Drop: เขาเล็ก, เศษเกราะสีขาว, หยาดน้ำแห่งไฟ, แบล็คดาเลีย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
Ibrie Palace [Area 2] - See Map

กวาร์ (Lv125)
Drop: พลังงานพังแล้ว, เหล็กนุ่ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, ที่ไขลาน
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
หมู่บ้านไกสต์ [Alleyway] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv249)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมเวทย์, หยาดน้ำแห่งไฟ, คิวแรส
Attr: Fire
Weak: Water
นอยเอเวล [Area 2] - See Map

ผีโคมไฟ (Lv164)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, เพลิงนรกร้อนระอุ, หยาดน้ำแห่งไฟ, เทียนผี
Attr: Fire
Weak: Water
ประตูหินมิคาสะ [Area 2] - See Map

ผีโคมไฟ (Lv165)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, เพลิงนรกร้อนระอุ, หยาดน้ำแห่งไฟ, เทียนผี
Attr: Fire
Weak: Water
ประตูหินมิคาสะ [Area 2] - See Map

แมดเนส (Lv190)
Drop: เศษเกราะแข็ง, ข้าวปั้น, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇HP+17%
Attr: Dark
Weak: Light
ภูเขาฮอร์ตัน [Area 2] - See Map

นอมมาร์ (Lv247)
Drop: เขาสั้นสีขาว, เฟืองมีรอย, หยาดน้ำแห่งไฟ, อาซูร่าสโตล
Attr: Fire
Weak: Water
พื้นที่เริ่มต้น [Area 2] - See Map

โรซิเนียล (Lv307)
Drop: ปีกอันใหญ่, เนื้อดาวตก, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇อาวุธสัตว์เลียงⅡ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
Dafni Mountains [Area 2] - See Map

โรซิเนียล (Lv313)
Drop: ปีกอันใหญ่, เนื้อดาวตก, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇อาวุธสัตว์เลียงⅡ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
Dafni Mountains [Area 2] - See Map

บอนนี (Lv204)
Drop: เล็บแมลง, ก้อนหินสีแดงสด, หยาดน้ำแห่งไฟ, เครื่องรางความแม่น
Attr: Fire
Weak: Water
ที่เลี้ยงสัตว์แดร็กนอฟ [Area 3] - See Map

คาโปเคา (Lv296)
Drop: หมวกที่พังแล้ว, หม้อเหล็กพังแล้ว, หยาดน้ำแห่งไฟ, ▲VIT+2
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
Enina Palace [Area 3] - See Map

ภูติแห่งไฟ (Lv198)
Drop: ชาร์จริง, หยาดน้ำแห่งไฟ, เพลิงเผาผลาญ, ชิ้นส่วนแห่งภูต
Attr: Fire
Weak: Water
หอคอยแห่งทวยเทพ [3] - See Map

ภูติแห่งไฟ (Lv200)
Drop: ชาร์จริง, หยาดน้ำแห่งไฟ, เพลิงเผาผลาญ, ชิ้นส่วนแห่งภูต
Attr: Fire
Weak: Water
หอคอยแห่งทวยเทพ [3] - See Map

กวาร์ (Lv131)
Drop: พลังงานพังแล้ว, เหล็กนุ่ม, หยาดน้ำแห่งไฟ, ที่ไขลาน
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
หมู่บ้านไกสต์ [Outside Church] - See Map

ฮิวม์เรีย (Lv250)
Drop: ชิ้นส่วนความทรงจำ, ยาเสริมเวทย์, หยาดน้ำแห่งไฟ, คิวแรส
Attr: Fire
Weak: Water
นอยเอเวล [Area 3] - See Map

อิกนิส (Lv200)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, โบว์สีแดงสด
Attr: Fire
Weak: Water
ป้อมซูร์วินัส [Area 3] - See Map

แมดเนส (Lv191)
Drop: เศษเกราะแข็ง, ข้าวปั้น, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇HP+17%
Attr: Dark
Weak: Light
ภูเขาฮอร์ตัน [Area 3] - See Map

นอมมาร์ (Lv248)
Drop: เขาสั้นสีขาว, เฟืองมีรอย, หยาดน้ำแห่งไฟ, อาซูร่าสโตล
Attr: Fire
Weak: Water
พื้นที่เริ่มต้น [Area 3] - See Map

นอมมาร์ (Lv249)
Drop: เขาสั้นสีขาว, เฟืองมีรอย, หยาดน้ำแห่งไฟ, อาซูร่าสโตล
Attr: Fire
Weak: Water
พื้นที่เริ่มต้น [Area 3] - See Map

Rossignol (Lv313)
Drop: ปีกอันใหญ่, เนื้อดาวตก, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇อาวุธสัตว์เลียงⅡ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Active
Dafni Mountains [Area 3] - See Map

เวเทนเดธ (Lv75)
Drop: ตราแห่งความมืด, หยาดน้ำแห่งไฟ, หนังสือแห่งความมืด, ◇เวเทนเดธ
Attr: Fire→Dark
Weak: Water→Light
Aggr: Under Active
ตำหนักแห่งความมืด [Boss] - See Map

ลาวาโกเลม (Lv53)
Drop: ชิ้นส่วนโกเลม, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ, ไอรอนริง
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [7] - See Map

อิทแซมนา (Lv56)
Drop: เกล็ดร้อนระอุ, เนื้อย่าง, ทามาฮากาเนะ, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [8] - See Map

อิทแซมนา (Lv56)
Drop: เกล็ดร้อนระอุ, เนื้อย่าง, ทามาฮากาเนะ, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: None
Weak: None
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [9] - See Map

ลาวาโกเลม (Lv58)
Drop: ชิ้นส่วนโกเลม, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ, ไอรอนริง
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under-Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [9] - See Map

ลาวา (Lv62)
Drop: น้ำมันร้อน, หยุ่นๆสีแดง, หยาดน้ำแห่งไฟ, กระบังหน้าผากจอมเวทย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [11] - See Map

ลาวา (Lv69)
Drop: น้ำมันร้อน, หยุ่นๆสีแดง, หยาดน้ำแห่งไฟ, กระบังหน้าผากจอมเวทย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [12] - See Map

ลาวา (Lv72)
Drop: น้ำมันร้อน, หยุ่นๆสีแดง, หยาดน้ำแห่งไฟ, กระบังหน้าผากจอมเวทย
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Passive
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 1-50 [14] - See Map

อิกนิส (Lv160)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนเปลวเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [51] - See Map

อิกนิส (Lv162)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนเปลวเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [51] - See Map

อิกนิส (Lv166)
Drop: หยุ่นๆปริศนา, รีไวตาเข้มข้น(S), หยาดน้ำแห่งไฟ, แหวนเปลวเพลิง
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [53] - See Map

Lantern Ghost (Lv229)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, ลอิ้นแบนราบ, หยาดน้ำแห่งไฟ, โอริคัลคุม
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [91] - See Map

Lantern Ghost (Lv233)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, ลอิ้นแบนราบ, หยาดน้ำแห่งไฟ, โอริคัลคุม
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [93] - See Map

Lantern Ghost (Lv232)
Drop: ฉากกั้นประตูขาดๆ, ลอิ้นแบนราบ, หยาดน้ำแห่งไฟ, โอริคัลคุม
Attr: Fire
Weak: Water
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 51-100 [94] - See Map

Rakelter (Lv252)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [106] - See Map

Rakelter (Lv252)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [107] - See Map

Rakelter (Lv254)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [108] - See Map

Rakelter (Lv256)
Drop: เชื้อไฟชิ้นเล็ก, เนื้อย่าง, เหล็กดามัสกัส, หยาดน้ำแห่งไฟ
Attr: Fire
Weak: Water
Aggr: Under Active
โลกแห่งความหลงนิรันดร์ Lv 101-150 [109] - See Map

Lottery
Chests
Shop
Blacksmith
ดาบเพลิงวฤตระใหม่ [Swords]
1: ดาบเพลิงวฤตระ x1
2: แผงคอสิงโต x2
3: หยาดน้ำแห่งไฟ x30
4: ดราก้อนออร์บ x1
เมืองปิราเนซา

กรงเล็บเพลิงⅡ [Claws]
1: กรงเล็บเพลิง x1
2: มิธริล x20
3: หยาดน้ำแห่งไฟ x20
4: ขนสีแดง x20
ท่าเรือสปาร์กัส

อิกนิสคลอว์ [Claws]
1: กรงเล็บเพลิงⅡ x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x20
3: ลาบราโดไรท์ x1
4: เปลือกไฟ x20
เมืองเครอร์ดัน

ธนูอัคคี [Bows]
1: ธนูเปลวเพลิง x1
2: ผ้าสีดำ x10
3: เชื้อไฟชิ้นเล็ก x99
4: หยาดน้ำแห่งไฟ x10
เมืองวีโบ

เกราะลาวา (Strengthened 1) [Armor]
1: เกราะลาวา x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x50
3: เล็บฮาร์ปี x25
4: หงอนสีแดง x12
มหานครซาเทริกา

เกราะลาวา (Strengthened 2) [Armor]
1: เกราะลาวา (Strengthened 1) x1
2: เล็ปบร้อนระอุ x12
3: ผลึกแม็กม่า x3
4: หยาดน้ำแห่งไฟ x48
เมืองปิราเนซา

ラヴァメイル (Strengthened 4) [Armor]
1: เกราะลาวา (Strengthened 3) x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x5
3: アバゼールの髭 x30
4: ガネーシャの牙 x1
Aqruf Town

Production
หยาดน้ำแห่งไฟ x1 [Ores]
Alchemy Lv104
1: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x1
2: อัญมณีสีแดง x1
3: ชิ้นส่วนแห่งภูต x1
4: เพลิงเผาผลาญ x1

Materials
◇STR+1 x1 [Crystas]
Alchemy Lv30
1: หยาดน้ำแห่งไฟ x1
2: ชิ้นส่วนหยาดน้ำ x5

กระบังหน้าผากจอมเวทย x1 [Additional]
Tailoring Lv37
1: หยาดน้ำแห่งไฟ x2
2: ปีกค้างคาว x10
3: เส้นใยเอนท์ x2
4: ด้ายเงิน x5

แหวนแห่งไฟ x1 [Special]
Chasing Lv49
1: แหวนมิธริล x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x2
3: ซาลามันเดอร์ x1

แหวนแสงอาทิตย์ x1 [Special]
Chasing Lv63
1: แหวนทอง x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x2
3: หยาดน้ำแห่งดิน x2

กรงเล็บเพลิง x1 [Claws]
Smithing Lv79
1: หยาดน้ำแห่งไฟ x2
2: มิธริล x4
3: ใบมีดคม x7
4: เซรามิค x2

กรงเล็บมือ ・ไฟ x1 [Strengthening]
Smithing Lv143
1: หยาดน้ำแห่งไฟ x1
2: กรงเล็บใช้แล้วทิ้ง x1
3: น้ำมันความบริสุทธิ์ต x10
4: ถ่านดำไหม้ไฟ x5
Success A: กรงเล็บมือ ・ไฟ x2
Success B: กรงเล็บมือ ・ไฟ x3

สร้อยปีศาจไฟ x1 [Special]
Chasing Lv161
1: สร้อยคอที่พังแล้ว x1
2: หยาดน้ำแห่งไฟ x1
3: ผงทอง x10
4: ผลึกศิลาเวทย์ x1


 


RPG Games


Useful Links