ดาบปราบยักษ์


Items
ดาบปราบยักษ์ [Swords] 📷
ATK: 150 DEF: 5
ดาบพิเศษ HPสูงสุด+500 หากLvต่ำกว่า100 ATKจะลดลง
MaxHP +500 If [Lv < 100] then ATK -100 ATK -25%
Notes: Setsubun Event Kijimu Lottery

Click to see Images
Lottery
Production
ดาบปราบยักษ์ x1 [Swords]
Smithing Lv2
1: ดาบปราบยักษ์ x1

Materials
ดาบปราบยักษ์ x1 [Swords]
Smithing Lv2
1: ดาบปราบยักษ์ x1


 


RPG Games


Useful Links