ถั่วไล่ยักษ์


Items
ถั่วไล่ยักษ์ [Recovery]
ยักษ์ไปข้างนอก ความสุขอยู่ข้างใน ในช่วงอีเวนท์ปริมาณฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้น

Monsters
Felinike (Lv50)
Drop: 古びたお札, ถั่วไล่ยักษ์, ถั่วไล่ยักษ์, ◇フェリニケ
Shrine of Fortune [Boss] - See Map

Lottery

 


RPG Games


Useful Links