เหล้าสีเหลืองR


Items
เหล้าสีเหลืองR [Additional] 📷
DEF: 3
VIT+2 HPสูงสุด+5% ฟื้นฟูด้วยไอเท็ม+5%
VIT +2 MaxHP +5% Item Recovery +5%
Notes: Setsubun Event Kijimu Lottery

Click to see Images
Lottery
Production
เหล้าสีเหลืองR x1 [Additional]
Alchemy Lv23
1: เหล้าสีเหลืองR x1

Materials
เหล้าสีเหลืองR x1 [Additional]
Alchemy Lv23
1: เหล้าสีเหลืองR x1


 


RPG Games


Useful Links