ข้าวปั้น


Items
ข้าวปั้น [Recovery]
ฟื้นฟูHP10%

Monsters
Blue Ogre (Lv100)
Drop: ◇ยักษ์ฟ้า, ยาเสริมเวทย์, ดังโงะ, ข้าวปั้น
Attr: Water
Weak: Wind
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map

นักพรตปิตอง (Lv194)
Drop: หมวกปิตอง, ปลอกแขนพังแล้ว, ข้าวปั้น, หยาดน้ำแห่งแสง
Attr: Light
Weak: Dark
หอคอยแห่งทวยเทพ [1] - See Map

นักพรตปิตอง (Lv196)
Drop: หมวกปิตอง, ปลอกแขนพังแล้ว, ข้าวปั้น, หยาดน้ำแห่งแสง
Attr: Light
Weak: Dark
หอคอยแห่งทวยเทพ [1] - See Map

มิกนอน (Lv250)
Drop: ▲MDEF+100, หนังสือเวทย์เก่าๆ, ข้าวปั้น, เศษไม้เท้า
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
เขตฟอสซิลคิลฟ์ - See Map

มิกนอน (Lv251)
Drop: ▲MDEF+100, หนังสือเวทย์เก่าๆ, ข้าวปั้น, เศษไม้เท้า
Attr: Light
Weak: Dark
Aggr: Passive
เขตฟอสซิลคิลฟ์ - See Map

Red Ogre (Lv100)
Drop: ◇ยักษ์แดง, ยาเสริมพลัง, ดังโงะ, ข้าวปั้น
Attr: Fire
Weak: Water
สถานที่จัดอีเวนท์ - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv185)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, ★ทุ่งราบมาวิด, ◇ATK+20
Attr: Water
Weak: Wind
ที่ราบมาวิด - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv186)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, ★ทุ่งราบมาวิด, ◇ATK+20
Attr: Water
Weak: Wind
ที่ราบมาวิด - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv194)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, มิธริล, กำไลติดเขี้ยว
Attr: Earth
Weak: Fire
ฐานทัพแนวหน้า [Area 1] - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv195)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, มิธริล, กำไลติดเขี้ยว
Attr: Earth
Weak: Fire
ฐานทัพแนวหน้า [Area 1] - See Map

Suishin (Lv200)
Drop: ข้าวปั้น, レイドボックスD, ปลอกดาบซุยชิน, ◇スイシン
Lv200 Rampant Evil Gods [1] - See Map

โคลอนซามูไร (Lv177)
Drop: ใบโคลอนที่แหลมคม, ข้าวปั้น, กระบอกน้ำไม้ไผ่, วิกผมซามูไร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ป่าชิคุซุย [Area 2] - See Map

โคลอนซามูไร (Lv178)
Drop: ใบโคลอนที่แหลมคม, ข้าวปั้น, กระบอกน้ำไม้ไผ่, วิกผมซามูไร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ป่าชิคุซุย [Area 2] - See Map

แมดเนส (Lv190)
Drop: เศษเกราะแข็ง, ข้าวปั้น, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇HP+17%
Attr: Dark
Weak: Light
ภูเขาฮอร์ตัน [Area 2] - See Map

Sagiri Mio (Lv167)
Drop: ข้าวปั้น, ดังโงะ, ชารักษาทุกโรค, ดาบของมิโอะ
Attr: None→Light
Weak: None→Dark
Aggr: Active
เรือนของช่างขี้ใจน้อย [Boots] - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv194)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, มิธริล, กำไลติดเขี้ยว
Attr: Earth
Weak: Fire
ฐานทัพแนวหน้า [Area 2] - See Map

โคลอนซามูไร (Lv178)
Drop: ใบโคลอนที่แหลมคม, ข้าวปั้น, กระบอกน้ำไม้ไผ่, วิกผมซามูไร
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Under Active
ป่าชิคุซุย [Area 3] - See Map

แมดเนส (Lv191)
Drop: เศษเกราะแข็ง, ข้าวปั้น, หยาดน้ำแห่งไฟ, ◇HP+17%
Attr: Dark
Weak: Light
ภูเขาฮอร์ตัน [Area 3] - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv195)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, มิธริล, กำไลติดเขี้ยว
Attr: Earth
Weak: Fire
ฐานทัพแนวหน้า [Area 3] - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv196)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, มิธริล, กำไลติดเขี้ยว
Attr: Earth
Weak: Fire
ฐานทัพแนวหน้า [Area 3] - See Map

พลทหารเบลเซม (Lv196)
Drop: เล็บแหลม, ข้าวปั้น, มิธริล, กำไลติดเขี้ยว
Attr: Earth
Weak: Fire
ฐานทัพแนวหน้า [Deepest] - See Map

Lottery
Kakeula Rift
Stay at the Inn in Kakeula City, then cross the bridge at Kakeula Rift to activate the lottery
Chests
Shop
Production
ข้าวปั้น x1 [Recovery]
Cooking Lv66
1: สาหร่าย x3
2: ข้าวสวย x1
Success A: ข้าวปั้น x2

Materials
ข้าวปั้น x1 [Recovery]
Cooking Lv66
1: สาหร่าย x3
2: ข้าวสวย x1
Success A: ข้าวปั้น x2


 


RPG Games


Useful Links