ธนูญี่ปุ่น


Items
ธนูญี่ปุ่น [Bows] 📷
ATK: 30
ธนูพิเศษ VIT+1 ความแม่น+5% ATKเพิ่มเล็กน้อยเมื่อLvมากกว่า100
VIT +1 Accuracy +5% If [Lv > 100] then ATK +60 ATK +2%
Notes: Trade × ATK + 60 if Lv > 99 Setsubun Event Kijimu Lottery

Click to see Images
Lottery
Production
ธนูญี่ปุ่น x1 [Bows]
Carpentry Lv2
1: ธนูญี่ปุ่น x1

Materials
ธนูญี่ปุ่น x1 [Bows]
Carpentry Lv2
1: ธนูญี่ปุ่น x1


 


RPG Games


Useful Links